Vera Lannoo

Lijstduwer

Opgegroeid in een eenvoudig arbeidersgezin, zag Vera allerhande sociale toestanden die haar verontwaardiging opwekten. Toen Agalev een groep opstartte in Heuvelland in 1980, volgde ze dan ook nieuwsgierig wat dat “anders aan politiek doen” betekende. Binnen de kortste keren was zij één van de actievelingen van de groep en tot op vandaag is zij actief gebleven.

Vera organiseert al haar hele leven: in haar jeugd in de jeugdbeweging, later in het oudercomité van de school van haar kinderen, in de vrouwenbeweging, 11-11-11, in het verenigingsleven in Hollebeke en sedert 1980 dus ook in de politiek. Want wat is politiek anders dan de maatschappij organiseren? Afspraken maken hoe we met zijn allen kunnen samenleven ; welke bijdrage iedereen levert om gemeenschappelijke voorzieningen te bekostigen; waar het geld voor gebruikt wordt en waarvoor niet; waar we ruimte voorzien om te wonen of om te spelen….. Die organisatie , waarbij voortdurend keuzes moeten gemaakt worden, is boeiend en uitdagend. Samen met Groen zet Vera zich altijd in om keuzes te maken die de toekomst van onze aarde, van onze kinderen en kleinkinderen veilig stellen.

“Politiek is het organiseren
van de maatschappij en
hierbij moeten voortdurend
keuzes gemaakt worden.
We mogen geen keuzes
maken die de toekomst van
onze kinderen en
kleinkinderen bedreigen.“

Vera ’s politieke carrière valt samen met de start van Agalev in 1980. Ze startte als lid in Heuvelland, later was ze ook actief in het arrondissement Ieper, de provincie West-Vlaanderen en nationaal was ze zelfs een tijd gespreksleider van het nationale vrijwilligersbestuur. Sedert 1995 is Vera een bekend gezicht in de Ieperse gemeentepolitiek. Nu al 15 jaar vertegenwoordigt zij op haar eentje de groene partij in de gemeenteraad. Ze is dus gedwongen alle dossiers op te volgen. Daarbij maakt zij er altijd een erezaak van om te discussiëren op basis van dossierkennis en sterke argumenten en met respect voor wie een andere mening heeft. Vera wordt dan ook door vriend en vijand gerespecteerd; als zij het woord voert in de gemeenteraad wordt geluisterd. Het is een heerlijk gevoel voor Vera dat jonge enthousiaste mensen klaar staan om de fakkel over te nemen. Met veel plezier zal ze, als lijstduwer, de nieuwe ploeg een duwtje in de rug geven.