Ruimte voor duurzame oplossingen

In 2019 en 2020 werkte Groen Ieper samen met CD&V en burgers aan een klimaatplan Ieper 2050.  We streven ernaar dat de gemaakte afspraken en vooropgestelde doelstellingen worden verwezenlijkt. Het volledige voorstel vind je op onze website. Vanuit Groen Ieper leggen we zelf nog enkele extra klemtonen. 

  • We voeren het Klimaatplan Ieper 2050 uit zoals het werd gebracht op de gemeenteraad van februari 2020.

  • We zorgen voor een vergroening van onze binnenstad, de Grote Markt en onze dorpscentra. Waar mogelijk schrappen of verplaatsen we parkeerplaatsen of vervangen we deze door waterdoorlatende alternatieven.
  • We zetten het behoud en herstel van het bosbestand verder met bijzondere aandacht voor het noorden van de stad.
  • We willen een duidelijk beleid van het maaibeheer met aandacht voor gefas­eerd maaien en het beschermen van de biodiversiteit. 

  • Via een lokale energiecoöperatie, nemen we de uitdaging aan om zelf windmolens te bouwen. Burgers, landbouwbedrijven en KMO’s kunnen delen in deze samenwerking.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma