In Vlamertinge

Met Groen Ieper willen we werken aan een leefbaar Vlamertinge. Groen Ieper wil de eigenheid van het dorp behouden en wil geen extra wijken die de waterproblematiek kunnen verhogen. Wel willen we via inbreiding de toekomst van Vlamertinge verzekeren. Daarnaast is Groen er ook van overtuigd dat er nood is aan een waterrijk gebied tussen de Noorderring en Vlamertinge om het dorp klimaatrobuuster te maken.

Een belangrijk dossier hierin is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van Vlamertinge daarin wil het stadsbestuur extra ruimte inkleuren voor nieuwe wijken. Volgens Groen Ieper is het onverantwoord om uitbreiding te voorzien aan de Du Parc-wijk en zal dit de waterproblematiek verhogen. Hoewel de schepen verzekert dat het extra deel niet watergevoelig is, hypothekeert het stadsbestuur hiermee de huidige Du Parc-wijk die gevolgen van de extra verharding zal moeten slikken. Groen Ieper beslist dan ook om een onderzoek te vragen bij minister Demir. 

ONDERZOEK WATER