Groen Ieper zorgt voor ruimte. Met deze slogan trekt Groen Ieper naar de kiezer in 2024. We zetten in op ruimte om te leven, om te wonen, om te ondernemen, om te spelen en voor sociaal contact. Dit omdat uw welzijn en welvaart ons nauw aan het hart liggen. Onze focus op mobiliteit, dienstverlening en vergroening biedt hiervoor vele betaalbare mogelijkheden.

Ons volledige programma uit 2024 vind je hier


Ruimte voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers

Ieper is een levendige stad met veel verkeer. In de smalle Ieperse straten is het niet eenvoudig om  alle vormen van mobiliteit naast elkaar te laten bestaan. We vertrekken altijd vanuit het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en personenwagens) bij het  kiezen hoe we onze ruimte gebruiken. Dit betekent dat we ruimte geven aan meer kwetsbare gebruikers boven de auto. Gebruikers moeten zich veilige voelen en dat geldt ook voor de verbindingswegen tussen de verschillende deelgemeenten. Een breder fietsplan moet deze verbindingswegen veiliger maken voor jong en minder jong.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor elkaar

De armoedecijfers in Ieper stijgen opnieuw. Als stad moeten we dan ook inzetten op preventie en dienstverlening. Dit betekent ook dat we de sociale dienst meer ruimte en handen moeten geven. Wonen moet betaalbaar en leefbaar zijn, ook hier kan en moet de stad initiatief nemen. Het lokaal dienstencentrum is aan vernieuwing toe zowel fysiek als in haar takenpakket. Dit project biedt heel wat kansen om het dienstencentrum toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor het publiek.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor duurzame oplossingen

In 2019 en 2020 werkte Groen Ieper samen met CD&V en burgers aan een klimaatplan Ieper 2050.  We streven ernaar dat de gemaakte afspraken en vooropgestelde doelstellingen worden verwezenlijkt. Het volledige voorstel vind je op onze website. Vanuit Groen Ieper leggen we zelf nog enkele extra klemtonen.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor inspraak

In de eerder gepubliceerde gemeentescan scoort onze stad niet zo goed op vlak van inspraak en transparant beleid. Daarom moeten we de Ieperlingen dichter bij het beleid betrekken. Beleid dat in samenspraak tot stand komt is meer gedragen. Het is beter en rijker omdat er veel meer Invals­hoeken aan bod komen. Daarvoor hebben wij  bijzondere aandacht voor inspraak op alle niveaus en bij alle te nemen beslissingen.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor alle Ieperlingen

We maken van Ieper een stad waar iedere leeftijd zijn plaats krijgt. Gelijke kansen, solidariteit, tolerantie en inclusie zijn hierbij de  belangrijkste uitdagingen. Ieper moet een aangename stad zijn om in te leven : voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking, kortom voor iedereen ongeacht zijn origine.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte om te ondernemen

Ieper heeft een centrumfunctie binnen de Westhoek en moet daarbij voldoende ruimte bieden aan ondernemers. Binnen het duurzaam ondernemen wordt ingezet op gedeeld en tijdelijk ruimte­gebruik. De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. We kiezen voluit voor lokale handel en ondersteunen ondernemers in de ontplooiing van hun duurzame activiteiten.

Lees onze belangrijkste standpunten


Ruimte voor vrede

Vrede moet meer zijn dan een element in het stadslogo, meer dan een museum over de Eerste Wereldoorlog. Een stad die zich vredesstad noemt, moet een voorbeeld zijn van verdraagzaamheid en inclusiviteit. Het is onze verantwoordelijkheid oog te hebben voor oorzaken en gevolgen van conflicten en waar het kan moeten we een bijdrage leveren om conflicten te voorkomen of op te lossen.

Lees onze belangrijkste standpunten