Vera Lannoo

Gemeenteraadslid

Kathleen Bevernage

Secretaris

Rieta Stubbe

Penningmeester