Vera Lannoo

Gemeenteraadslid

Kathleen Bevernage

Secretaris

Rita Stubbe

Penningmeester