In Brielen

Met Groen Ieper willen we werken aan een leefbaar Brielen. Brielen is uiteraard meer dan N8, maar deze ader is een aderlating voor het dorp. Met een oplossing voor deze problematische situatie kunnen de vele verenigingen Brielen nog mooier laten bloeien.

 

Bewonersvergadering Brielen – De Brielenaar zet door

'de burgerbeweging zal alleen maar groter worden en doorzetten tot er effectief iets beweegt'

De Brielenaar zet door dat werd op de bewonersvergadering meer dan duidelijk. Op 9 mei kwamen er een 80-tal inwoners opdagen. Dit komt ongeveer neer op 10% van de inwoners en een vertegenwoordiging van 15-20% van de gezinnen. Een duidelijke stem van de bevolking die we als politici niet mogen negeren. Want de burgerbeweging zal alleen maar groter worden en doorzetten tot er effectief iets beweegt.

Daarom wil ik vandaag voor de tweede keer sinds ik raadslid ben de megafoon zijn van de Brielenaars in deze gemeenteraad en het stadsbestuur vragen om actie te ondernemen. Het Agentschap Wegen & Verkeer krijgt nu een lijvig ideeëndossier mee van ons opgesteld in samenwerking met de inwoners. Al deze mankementen aan de weg, ideeën om de verkeersveiligheid te verbeteren of gewoon om Brielen leefbaarder te maken zijn het lezen waard. Het leek ons echter nuttig om de drie meest terugkerende standpunten even uit te lichten in deze raad. Op die manier is ook direct iedereen aan de tafel mee met het verhaal.

  1. Alles start met dringende herstellingen aan het wegdek van de Veurnseweg en ook van bepaalde zijstraten. We voegden ook aan het dossier een mail toe die het AWV als antwoord naar enkele inwoners stuurde. Hierin geven ze letterlijk aan dat ze deze werken niet als prioriteit beschouwen. De mensen hebben het gevoel dat hun dorp niet belangrijk genoeg is, terwijl ze opmerken dat het in de stadskern wel vooruit gaat. Dat ze de dupe zijn van absurde structuren is voor hen echter het meest frustrerende aan heel het verhaal.
  2. Verkeersveiligheid is het meest gebruikte woord van de bewonersvergadering geworden. Er werden heel wat voorstellen gedaan om het verkeer af te remmen zoals het plaatsen van extra verkeerslichten (tijdens de werken aan de suggestiestroken brachten de tijdelijke lichten rust in het dorp), meer snelheidscontroles, een trajectcontrole, fietstunnels, afremmende bloembakken, zone 50 en 30 uitbreiden, elektrische snelheidsborden etc… De aangegeven pistes van de bewoners waren bijzonder uitgebreid en je kan ze nog verder lezen in de uitgebreide bewonersnota.
  3. Een leefbare dorpskern zal alleen opgelost worden door een effectieve oplossing voor het vrachtverkeer. De druk zal dus niet enkel opgevoerd moeten worden naar het AWV, maar ook naar de nieuwe Vlaamse regering. Over de concrete oplossing verschillen de inwoners evenveel van mening als de Open Ieper en Groen. De A19 doortrekken is gepasseerd op de vergadering, maar het tracé met een ring rond Brielen evenzeer. Het werd echter vooral duidelijk dat de inwoners niet nog eens willen en kunnen wachten tot 2024.

Als er één zaak is die de verkiezingen ons geleerd hebben, dan is het dat de burger aan de alarmbel trok. Het geloof in de huidige politiek is zoek en we mogen de signalen dat het anders moet niet negeren. Laten we bij dit project alvast de daad bij het woord voegen en gewoon doen. Want één ding staat vast, als er geen actie komt dan zal de Brielenaar blijven doorduwen en actie ondernemen. Groen zal daarin zijn rol blijven spelen als spreekbuis naar het bestuur en dichtbij de burger blijven werken. Want dat is het soort politiek waar de burger naar snakt, dat maakte het enthousiasme voor deze bewonersvergadering meer dan duidelijk.

Onze burgemeester is net verkozen als Vlaams Parlementslid, gaat zij de druk verder opvoeren naar een snelle totaaloplossing?

Als conclusie zijn de vragen eigenlijk vrij simpel. Is het stadsbestuur bereid om alle info van de bewonersvergadering door te nemen en met deze documenten de druk naar het Agentschap Wegen en Verkeer op te voeren? Onze burgemeester is net verkozen als Vlaams Parlementslid, gaat zij de druk verder opvoeren naar een snelle totaaloplossing? Van de andere fractieleiders vraag ik vooral om deze vraag te ondersteunen zodat we met alle partijen aan één zeel trekken als duidelijk signaal naar de Brielenaars toe.

VERSLAG