Economie

De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. We kiezen voluit voor kernversterking als motor voor de lokale handel. Ondernemers ondersteunen we om hun ondernemerschap duurzaam te ontplooien. Een gemeentebestuur kan haar koopkracht gebruiken om de circulaire economie te stimuleren. Ze kan haar inwoners stimuleren tot maximaal hergebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld via deelinitiatieven. Een economie van de toekomst omarmt de coöperatiegedachte, waarbij burgers zelf goederen of diensten gaan beheren. Via een sociale lokale economie krijgen mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie ruimte om zich te ontplooien. Zo ondersteunen we de creatie van nieuwe, duurzame sectoren en stimuleren we jobcreatie. Door slim (her-) gebruik van grondstoffen en ruimte besparen we heel wat kosten voor mens én milieu.

 

  • Kernversterking als motor van de lokale economie wil vooral zeggen dat we een plaats zien voor lokale handel en kenniseconomie in toekomstige leegstaande gebouwen. Zo ziet Groen Ieper de oude schoolgebouwen als ideale locatie voor pop-upconcepten en lokale bedrijvigheid.
  • Het versterken van de kern zet ook het centraliseren van het winkelaanbod voorop. Zo zijn we voorstander van een gezellige winkelkern waarbij de Boomgaardstraat voor ons een ideaal voorbeeld is. Nieuwe hippe zaken in de buurt van de markt. Nieuwe baanwinkels zijn voor ons dus geen optie.
  • Het belang van diversificatie in dat winkelaanbod is voor ons een essentiële factor. Een kwalitatieve lokale economie is namelijk een diverse economie. Dit wil Groen Ieper oplossen door het instellen van een maximumaanbod per winkelsoort (zoals nachtwinkels, toeristische winkels, horecazaken van hetzelfde type, etc.).
  • Een divers winkelaanbod brengt voor ons ook een divers parkeeraanbod met zich mee. We willen de huidige plaatsen in de kern niet gaan uitbreiden maar wel gaan diversifiëren. Zo worden er verschillende parkeerplaatsen omgevormd naar specifieke zones voor mensen met een beperking, ouders met een kinderwagen, kortparkeren via een smartcitycensor, bewonersplaatsen en fietsparkeerruimtes. De uitbreiding van het Iepers parkeeraanbod gebeurt vervolgens via extra randparkings.
  • Een lokale economie is ook een economie waarin we met elkaar delen. Dit willen we bewerkstelligen via het implementeren van een lokale munt en het uitwerken van een deelwinkel met een brede waaier aan gebruiksobjecten.
  • Als stad moeten we de stuwende motor worden om de bedrijven op hun impact te wijzen op onze ecologische voetafdruk. Dit moeten we doen door samen met de bedrijven toe te werken naar een circulaire economie. Een economie waar het bedrijf op zoek gaat naar oplossingen om alle materialen in zijn productieketen te gaan gebruiken, tot het afval toe. Een circulaire economie, is namelijk een winstgevende economie.
  • Samenwerken met de bedrijven is vooral ook toewerken naar een coöperatie rond energie. Volgens ons is de beste weg om windmolens bij te plaatsen in onze stad/deelgemeenten via een coöperatie tussen burgers, bedrijven, landbouw en de stad. Als namelijk iedereen zijn aandeel kan verzilveren in het project dan is het risico op tegenkanting een stuk kleiner. Inspraak vanaf het begin blijft bij zulke projecten essentieel.
  • Ruimte geven aan bedrijven is ook het implementeren van een nieuw bedrijventerrein. Het is voor ons belangrijk om eerst de huidige ruimtes voor bedrijvigheid te gaan hertekenen, maar daarna staat het buiten kijf dat er ook extra grond aangesneden moet worden om de bedrijven in onze regio ademruimte te geven. Deze ademruimte moet wel ideaal worden ingedeeld met het oog op de lange termijn en vanuit een duurzame visie. Een bedrijf krijgt verschillende voorwaarden opgelegd waaronder het toewerken naar een energieneutraal karakter en de focus op circulaire economie.