Inspraak

We willen streven naar een grotere burgerparticipatie in het maken van het beleid en in de uitvoering ervan. Het beter samenwerken met de burger en luisteren naar hun noden versterkt onze basisdemocratie. Omdat een gemeentebestuur van alle bestuursvormen het dichtst bij de burger staat, wil Groen Ieper in de volgende legislatuur de band tussen burger en gemeentepolitiek op zoveel mogelijk manieren versterken. Het versterken van inspraak willen we bewerkstelligen via verschillende online en offline inspraakmodellen:

ONLINE

 • Het implementeren van een stadsapplicatie, die gebruikt kan worden voor een directe communicatie met de Ieperling. Het is een transparante communicatietool ideaal om gebruiksvriendelijk te kunnen communiceren met de jongere doelgroep. Het kan daarnaast ook een interactief platform zijn. Zo kunnen er vragenlijsten op gelanceerd worden of over belangrijke dossiers discussiegroepen ontstaan.
 • Een specifiek mailadres voor burgerparticipatie en inspraak, zodat er veel sneller gereageerd wordt op de vragen van de burger.
 • De website krijgt ook een luik waar inspraak centraal staat, zo kan de burger ook zonder de app de vragenlijsten invullen of toetreden tot de verschillende discussiegroepen.
 • Naast de Facebookpagina richt Stad Ieper ook een Facebookgroep op, zo kan de stad nog korter op de bal communiceren met de Ieperlingen.
 • Enkele andere online concepten om de transparantie te verbreden zijn een livestream van de gemeenteraad, online bevragingen zoals gelanceerd op onze website en Deelgemeente denktanks.

OFFLINE

 • De invoer van een vragenuurtje in de gemeenteraad.
 • Een ambtenaar binnen de dienst communicatie of binnen de ombudsdienst specifiek voor het inspraak en participatie.
 • Een tweemaandelijkse offline bevraging in het stadsmagazine Iedereen Ieper.
 • Een anoniem platform voor burgerinspraak via een ideeënbus
 • Het jaarlijks organiseren van een open forum IEPER100, met voorbereiding door actieve burgers en afgesloten met een debat.
 • Door middel van een burgerlabo (verbonden aan het sociaal huis) wordt er van onderuit gezocht naar beleidsvoorstellen en maken mensen kennis met het politieke.
 • Politiek werkt best van onderuit, daarom is één van de offline doelstellingen het versterken van, de adviesraden, de wijkraden en deelgemeentes binnen het inspraakmodel van Ieper!
 • Het sociaal huis moet een voedingsbodem worden om stedelijke participatiediensten en burgers dichter bij de stad te betrekken. Het sociaal huis vormt een schakel tussen alle burgers, de stad, het OCMW en allerlei vrijwilligersorganisaties.

HOE?

Een volledig werkend burgerinspraakmodel vergt veel tijd en werk. Dit is dus niet mogelijk zonder ambtenaar met als bevoegdheid inspraak en participatie.

De schepen bevoegd met Inspraak zal voor dit thema meer werk hebben in de legislatuur van 2018-2024. Hij zal de politiek wel op gezwinde wijze dichter naar de bevolking brengen als hij/zij/x de taak goed uitvoert!

Ontdek hierover meer in ons volledige programma