Ruimte voor inspraak

In de eerder gepubliceerde gemeentescan scoort onze stad niet zo goed op vlak van inspraak en transparant beleid. Daarom moeten we de Ieperlingen dichter bij het beleid betrekken. Beleid dat in samenspraak tot stand komt is meer gedragen. Het is beter en rijker omdat er veel meer Invals­hoeken aan bod komen. Daarvoor hebben wij  bijzondere aandacht voor inspraak op alle niveaus en bij alle te nemen beslissingen.

  • Het moet eenvoudiger zijn voor de burger om punten op de agenda van de gemeenteraad te brengen.

  • We maken een participatieplan op, zodat het duidelijker is wie in welk project inspraak heeft, hoe de participatie verloopt en waarom het stadsbestuur kiest voor deze weg.

  • Subsidiereglementen moeten eenvoudiger voor verenigingen.

  • We willen de opstart en werking van dorps- en wijkraden beter onder­steunen en erkenning geven.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma