Jeugd

De toekomst is aan de jeugd. Groen Ieper wil een beleid voeren voor en met de jeugd. Centraal staan
inspraak (zie basisdemocratie) en ruimte. We willen dat jongeren zich thuis voelen in hun stad. Het is
daarom belangrijk om hen aan het woord te laten.

  • We willen de rol van de jeugdraad versterken. De jeugdraad kan de stad adviseren bij het nemen van beslissingen of in probleemsituaties. De stad kan helpen om de jeugdraad te ondersteunen en te promoten. Jongeren die geen deel uitmaken van de jeugdraad, maar wel leuke ideeën hebben of op één of andere manier willen bijdragen, moeten dat kunnen. Dat kan via het online participatieproject dat we voorstellen, via leerlingenraden op scholen die online voorstellen kunnen indienen,…
  • Jeugdbewegingen kunnen beter worden ondersteund. Ze dienen onafhankelijk te kunnen blijven functioneren, toch kan de stad jeugdbewegingen beter ondersteunen in het verzekeren van hun voortbestaan. Vooral voor kleinere jeugdbewegingen met weinig leiding kunnen we helpen met administratie, ook de procedure via de uitleendienst kan een stuk minder omslachtig.
  • Ook de jeugd zou nog meer cultuur kunnen beleven, want ook voor hen is cultuur niet altijd even betaalbaar. Wij stellen een jeugdpas voor die een semester geldig is.
  • Het skatepark van Ieper is aan vernieuwing toe. Met Groen willen we de locatie herbekijken en investeren in een duurzamer skatepark. We opteren voor een vaste skatebowl met enkele betonnen elementen en aantal verplaatsbare delen. In de deelgemeentes willen we straatmeubilair die door skaters kan en mag worden gebruikt, zo willen we het aantal skate-spots verhogen.
  • We willen extra groenzones in de stad en de deelgemeentes en deze een bredere invulling geven. Als ideale ontmoetingsplaats zijn ze geschikt voor een publieke barbecue of om jongeren zelf evenementen te laten organiseren.
  • In de toekomst willen we enkele straten in de binnenstad en de deelgemeentes tijdens zonnige en warme periodes omvormen tot speelstraten. Om deze aantrekkelijker te maken voor jongeren willen we experimenteren met enkele mobiele speelmodules.
  • We willen voldoende stukken bos in of dichtbij de stad en de deelgemeentes die toegankelijk zijn om te spelen (zoals het Tortelbos) ook in het noorden van Ieper.
  • We willen voldoende ruimte en infrastructuur voor jeugdinitiatieven. Muziek en andere vormen van creativiteit moeten ook naast de academie en harmonies een plek krijgen. Atelierruimte en repetitieruimtes zijn hier een goed voorbeeld van.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma