Landbouw

Groen heeft een hart voor de landbouw en de landbouwers. Vaak delen we dezelfde belangen, zoals het vrijwaren van open ruimte. Landbouw is de producent van ons lokaal voedsel van hoge kwaliteit. De landbouwer als “baas op eigen erf en trots op zijn product”, dat is voor ons van belang.

  • Het open landschap verder aansnijden is geen duurzaam beleid (wij kiezen voor inbreiding en verticalisering), de verrommeling buiten de kernen moet op de lange termijn worden teruggedrongen, alleen zo kunnen we het landschap opnieuw opentrekken.
  • Landbouwers verdienen ook meer inspraak in het gemeentelijk beleid. Een landbouwraad met vertegenwoordiging in de andere adviesraden, kan hiervoor zorgen.
  • We zullen fervente verdedigers blijven van de ‘korte keten’ voor voeding, d.w.z. dat we uit ecologisch standpunt het voedsel lokaal kopen. Dat gebeurt bij de boerderij, in hoevewinkels of in wekelijkse verkooppunten waar boeren uit de streek samen een divers aanbod bieden.
  • De familiale en kleinschalige landbouwbedrijven die inspanningen doen om ons van gezonde voeding te voorzien of die zich organiseren voor korte keten verkoop, wil Groen ondersteunen.
  • We willen de noodzaak onderzoeken om een deelsysteem voor gewasspecifieke landbouwmachines op te zetten. Met zo’n systeem kunnen boeren meerdere gewassen telen, zonder zelf alle nodige machines te moeten kopen.
  • Zwerfvuil is een pijnpunt voor onder ander de Belgische veeteelt, we steunen dan ook het initiatief van de statiegeldalliantie en willen zwaarder inzetten op repressie bij inbreuken.
  • Waterbuffercapaciteit zien we hand in hand met natuurontwikkeling. Zo kunnen we opnieuw eigenheid geven aan onze omgeving en wordt het water beter vastgehouden.
  • We zullen in de hele gemeente bijzondere aandacht besteden aan de vele grachten en indien nodig aan het herprofileren van bepaalde grachten. Om dichtslibbing van de grachten te voorkomen, gaan we in gesprek met landbouwers en met de omliggende gemeenten.
  • Investeringen in water-efficiënte landbouw en industrie en in spaarbekkens zijn pistes die we moeten meenemen in de opmaak van een stedelijk waterbeheersplan.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma