Mobiliteit

Groenere mobiliteit gaat over veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan pas Privé vervoer (auto's), in volgorde van prioriteit) is een gouden leidraad. Elk van ons komt als kwetsbare weggebruiker op straat en dat moet in alle veiligheid kunnen. De verkeersdruk móet omlaag en knopen dienen doorgehakt te worden, willen we een leefbaar Ieper voor fietsers, kinderen, ouderen en mensen met een handicap, ... Mobiliteit is ook een basisbehoefte, nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het is daarom bijvoorbeeld onaanvaardbaar om de verbindingen met de faciliteiten van de stad en met de deelgemeenten beknot te zien.

  • Auto's worden geenszins verbannen uit het centrum, het doorgaand verkeer daarentegen wel.
  • Een knip aan de Neermarkt en een autovrije Menenstraat spelen daarin een rol en doen het centrum herleven.
  • Met meer fietsenstallingen en degelijker fietspaden verwelkomen we de fietsers.
  • We voeren fietsstraten in, waar fietsers niet opzij gedwongen worden door auto's. In sommige straten mogen auto's reeds niet inhalen wegens te smal, door dit aan te duiden als fietsstraat willen we dit harder maken.
  • We gaan voor zone 30 in alle woonwijken en dorpskernen.
  • Slimme parkeersystemen en autodelen maken meer mogelijk met minder parkeerplaatsen.
  • Ondertussen houden we de staat van de voetpaden, fietspaden, bushaltes en wegen in het oog en maken we doordachte keuzes qua materialen.
  • Bussen moeten op maat zijn van de binnenstad.
  • Dossiers waar veiligheid in het gedrang komt, zoals de Meenseweg, krijgen voorrang op uiterlijkheden.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma