Mobiliteit

Ieper is een levendige stad met veel verkeer. In de smalle Ieperse straten is het niet eenvoudig om  alle vormen van mobiliteit naast elkaar te laten bestaan. We vertrekken altijd vanuit het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en personenwagens) bij het  kiezen hoe we onze ruimte gebruiken. Dit betekent dat we ruimte geven aan meer kwetsbare gebruikers boven de auto. Gebruikers moeten zich veilige voelen en dat geldt ook voor de verbindingswegen tussen de verschillende deelgemeenten. Een breder fietsplan moet deze verbindingswegen veiliger maken voor jong en minder jong. 

  • Een circulatieplan voor onze binnenstad moet doorgaand verkeer ontmoedigen. Met 1 of meerdere verkeersfilters op en rond de Grote Markt blijft het centrum bereikbaar en creëren we meer ruimte. We maken de Menenstraat verkeersvrij en bekijken waar dit nog (gedeeltelijk) mogelijk is.  Meer straten met éénrichtingsverkeer zorgen voor minder conflicten.

  • We schrappen de parking op de Grote Markt. We houden enkele parkeer­plaats­en vrij voor laden en lossen, kortparkeren en voor personen met een beperking en thuisverpleging. Dit geeft ons ruimte voor vergroening en ontspanningsmogelijkheden.

  • We breiden de fietsstraten uit tot één fietszone binnen de stadsmuren en creëren fietszones in de deelgemeenten.

  • We zetten in op betere zachte verbindingen tussen de deelgemeent­en door het verder herstellen van trage wegen en het aanleggen van veilige fietsverbindingen tussen de dorpen.

  • Veel voetpaden zijn ofwel te smal ofwel niet toegankelijk. Bij heraanleg willen we smalle straten omvormen tot woonerven met een straatbetegeling van gevel tot gevel. Andere voetpaden in het centrum en de dorpskernen moeten we aanpassen.

 

Ontdek hierover meer in ons volledige programma