Samenleven

De verscheidenheid van mensen, qua geslacht, leeftijd, etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, opleidingsniveau, ... is een grote verrijking voor de samenleving. We kunnen genieten van elkaars verschillen, talenten, inzichten, ... Toch blijkt samenleven niet altijd eenvoudig: samenleven is meer dan gewoon naast elkaar leven en laten leven. Door in dialoog te gaan met elkaar, kun je pas vooruit. Groen Ieper wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen krachtdadig en gericht aanpakken.

Een stad wil vriendelijk en verwelkomend zijn voor iedereen. 

 • Burgers samen laten bijdragen aan een mooie en aangename buurt door hen openbare perken te laten beheren, het delen van tuinen te ondersteunen en huizen verbinden met groen slingers.
 • Bewoners zonder garage niet enkel de kans geven hun auto te parkeren, maar ook hun fiets in een gedeelde fietsbox.
 • Gezinnen die willen co-housen of op meer verbonden willen wonen informeren en hen mogelijkheden aanreiken.
 • Wijkbudgetten laten bewoners samen denken over wat ze écht willen veranderen of behouden. Bovendien willen we hiermee de samenhorigheid in de wijk verhogen.
 • Niet eenzijdig beslissen over wat specifieke personen aanbelangt, maar ermee in dialoog treden. Straathoekwerkers werken pro-actief en hebben ook als taak om drempels weg te werken.
 • Onderling begrip, herkenning en steun vergroten (informeren over hoe om te gaan met veelvoorkomende aandoeningen als dementie, ontmoetingsplaatsen ondersteunen, adviseren over toegankelijkheid en het vermijden van geluidsoverlast).
 • Toegankelijker maken van informatie en diensten voor kwetsbaren, minder mobiele mensen, doven en slechthorenden, mensen die moeite hebben met taal, mensen die drukke werkdagen hebben, ...
 • De hardwerkende of minder mobiele burger digitaal tegemoet komen, tegelijk alle formulieren beschikbaar houden op papier en via de post, voor mensen die zelden of niet online gaan of minder goed overweg kunnen met een computer.
 • Een locatie in het centrum omvormen tot een sociaal huis, een centraal aanspreekpunt en trefpunt voor alle sociale diensten en organisaties.
 • Mobiliteit is in onze samenleving naast een symbool van vrijheid ook een voorwaarde voor verbondenheid, een voorwaarde om bij de groep te horen. Wie niet langer mobiel is kan niet deelnemen en vereenzaamt sterk en snel. Daarom moet de basismobiliteit voor iedereen gegarandeerd worden.
 • In het bijzonder moeten het uitgeweken stadhuis en al zijn diensten veilig bereikbaar gemaakt worden, met de fiets, te voet en met de bus (daar waar momenteel fietspaden, voetpaden en bus vaak te wensen over laten).
 • De stad komt de burgers in de deelgemeenten en de stadskern tegemoet met een mobiel sociaal huis.
 • Evenementen moeten we aansporen om inclusief te denken, de eigen stadsevenementen nemen hierin het voortouw.
 • Buurten oudervriendelijk maken met bankjes, gepaste infrastructuur, een gezonde omgeving, een goede aansluiting op het openbaar vervoer en andere stimulansen die het naar buiten komen en bewegen bevorderen.

Zowel samenleving als toegankelijkheid moeten dringend expliciete bevoegdheden worden van schepenen en een plaats krijgen in het bestuursakkoord en de budgetten.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma