Ruimte voor alle Ieperlingen

We maken van Ieper een stad waar iedere leeftijd zijn plaats krijgt. Gelijke kansen, solidariteit, tolerantie en inclusie zijn hierbij de  belangrijkste uitdagingen. Ieper moet een aangename stad zijn om in te leven : voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking, kortom voor iedereen ongeacht zijn origine.

  • We investeren blijvend in sport­infrastructuur ook in de deel­gemeenten
  • We vergroenen de speelpleintjes met aandacht voor de toegankelijkheid voor jong en oud. We creëren meer mogelijk­­heden om te ravotten door extra speelbosjes aan te leggen in Ieper en deelgemeenten.

  • We promoten en ondersteunen G‑sport. (sporten en bewegen met een beperking)

  • In elke deelgemeente willen we ruimte ter beschikking stellen om de huidige generatie ouderen in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Dit kan door het aanbod van betaalbare seniorenwoningen en aangepaste woningen uit te breiden.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma.