Ruimte voor elkaar

De armoedecijfers in Ieper stijgen opnieuw. Als stad moeten we dan ook inzetten op preventie en dienstverlening. Dit betekent ook dat we de sociale dienst meer ruimte en handen moeten geven. Wonen moet betaalbaar en leefbaar zijn, ook hier kan en moet de stad initiatief nemen. Het lokaal dienstencentrum  is aan vernieuwing toe zowel fysiek als in haar takenpakket. Dit project biedt heel wat kansen om het dienstencentrum toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor het publiek.

  • Een Open Huis vervangt het lokaal dienstencentrum De Kersecorf. In dit huis in het hart van de stad is iedere Ieperling welkom, We brengen hiermee ook de (sociale) dienstverlening van het Auris dichterbij de mens en bieden ruimte aan welzijnsverenigingen. Naast een plek van ontmoeting moet ook zorg centraal staan.  We zien hier ook de mogelijkheid voor de invoering van een wijkgezondheidscentrum.
  • We willen meer mensen op de sociale dienst om de dienstverlening beter en duurzamer te maken. Het kan met één schepen minder en meer maatschappelijk werkers.

  • Via “het sociaal beheersrecht”  willen we leegstaande woningen in eigen beheer nemen om zo verkrotting tegen te gaan en ze als sociale huurwoningen te kunnen aanbieden. De vastgelegde 9 jaar kan worden verlengd tot de kosten van de renovatie, de jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar en de normale beheerskosten worden gerecupereerd.

  • In de deelgemeenten waar voedingswinkels ontbreken willen een dorpspunt oprichten. Een dorpspunt is zowel een buurtwinkel als een ontmoetingsplaats.

 

Ontdek hierover meer in ons volledige programma.