Sociaal

De kerndoelstelling van het sociaal beleid blijft voor Groen het recht van eenieder op een menswaardig bestaan. Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. Om deze ten gronde aan te pakken is een bredere inzet, een diep verankerd sociaal beleid en de betrokkenheid van burgers nodig. Ons lokale bestuur is een schakel in zorg, in een diverse samenleving met actieve burgers.

 • Een uitgebouwd fysiek Sociaal Huis in onze binnenstad waar mensen terecht kunnen met hun problemen, een plaats waar je makkelijk kan binnen springen voor een laagdrempelige activiteit, waar we samen sterker staan en de mensen willen verbinden. Een Mobiel Sociaal Huis er voor de deelgemeenten of specifieke wijkbezoeken, zo brengen we de verbinding van mensen ook naar jou toe.
 • Dit moet uiteraard gepaard gaan met proactieve werkmethodieken en het opnemen van het OCMW in de gemeentediensten door neutrale loketten.  Zo zetten we verdere stappen naar een drempelverlagende dienstverlening.
 • Groen wil van Ieper een integrale toegankelijke stad maken. Toegankelijkheid zowel op mobiel vlak (personen met een beperking, buggy's, rollators, ...), maar ook in haar diensten (duidelijke taal, open voor doven en slechthorenden, flexibelere momenten voor mensen met een moeilijke gezinssituatie) en met oog voor elke vorm of het gebrek aan communicatie.
 • We pleiten voor aanvullende steun bovenop het leefloon, het pensioen, de werkloosheidsuitkering of de inkomensgarantie voor ouderen. Die aanvullende steun kan berekend worden met behulp van het REMI-systeem. Dit systeem biedt criteria om een menswaardig inkomen te berekenen op maat van ieders situatie en zorgt voor een toegankelijkere hulpverlening.
 • We willen betaalbare woningen rekening houdend met de mobiliteit van bewoners en we willen segregatie uit de weg gaan. Sociale getto’s hebben een wurgend effect op de sociale woningmarkt; daarom streven we naar gemengde woonbezetting.
 • We willen van Ieper een leeftijdsvriendelijke gemeente maken en ouderen zo lang mogelijk betrekken in het maatschappelijk leven.
 • We ondersteunen het idee van Wijk-werken Westhoek om werklozen actief te houden. Op deze manier kunnen werklozen een antwoord bieden op maatschappelijke behoeftes, blijven ze uit isolement en worden ze beloond via wijk-werkcheques. 
 • Kwalitatieve, inclusieve en financieel toegankelijke kinderopvang zien we groeien door een toegankelijke database waarin gezinnen die een kindje verwachten zich kunnen inschrijven.
 • We willen blijven inzetten op jeugdopbouwwerkers die zoeken naar wijkgerichte ontspanningsinitiatieven en een luisterend oor vormen.
 • Groen Ieper wil ingaan op de vraag van de scholen om meer brugfiguren te implementeren in onze stad.
 • De integratie van erkende vluchtelingen gaat hand in hand met warme burgers, we willen ook een integratiebeleid van onderuit.
 • Wij willen ervoor zorgen dat cultuur toegankelijker wordt met een jeugdpas en uitgestelde cultuurbezoeken. Zo kunnen mensen als ze tickets kopen voor een voorstelling, museumbezoek,… een ticketje extra kopen en dat aan de kant laten leggen.
 • We kiezen voor een sportbeleid dat oog heeft voor ook minder populaire sporten, laagdrempelige sportactiviteiten die iedereen aanspreekt en outdoor fitnesstoestellen.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma.