Ik stem ook: Stemrecht voor niet-Belgen

29 Maart 2018

Ik stem ook: Stemrecht voor niet-Belgen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, mogen ook mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, gaan stemmen. Zij moeten zich wel vóór 1 augustus laten inschrijven op de kiezerslijsten en voor de rest voldoen aan de voorwaarden waaraan de Belgen moeten voldoen: ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente en 18 zijn op de dag van de verkiezingen. Voor mensen uit een land buiten de EU geldt bovendien dat ze 5 jaar onafgebroken legaal in België moeten verblijven. Het probleem is dat de meeste mensen dat niet weten. Daarom zijn de organisaties De Wakkere Burger, het Minderhedenforum en ORBIT een campagne gestart om niet-Belgen te informeren en ze vragen hierbij de medewerking van de gemeentebesturen. Hun campagne heet “ik stem ook”. In Ieper waren bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012  120 van de 558 mogelijke kiezers uit andere EU-landen ingeschreven, dat is 21,5%.  Hiermee scoorde Ieper dus duidelijk beter dan het gemiddelde. Van de mogelijke kiezers uit niet-EU-landen waren er 4 van de 210 mogelijke kiezers ingeschreven, wat neerkomt op 1,9 % . En dat cijfer is heel laag, Op de gemeenteraad van 26 maart deed raadslid Vera Lannoo een oproep om op de vraag van “ik stem ook”  in te gaan en in Ieper een aantal initiatieven te nemen om niet-Belgen op hun rechten te wijzen. Ze verwees naar de website www.ikstemook.be en deed enkele suggesties, zoals betrokken mensen aanspreken aan de loketten van het stadhuis en daar folders en inschrijvingsformulieren ter beschikking stellen,  informatie en inschrijvingsformulieren verspreiden via “Iedereen Ieper”. een persoonlijke brief sturen naar de betrokkenen om hen te informeren, een informatiesessie organiseren om uitleg te geven en eventueel te helpen bij het invullen van het inschrijvingsformulier. Er kwam steun vanuit Sp.a en OpenVLD, zowel schepen Delie als Schepen Ryde reageerden positief. Nu maar hopen dat op 1 augustus meer niet-Belgen ingeschreven staan op de kiezerslijst van Ieper.