Ruimte voor vrede

Vrede moet meer zijn dan een element in het stadslogo, meer dan een museum over de Eerste Wereldoorlog. Een stad die zich vredesstad noemt, moet een voorbeeld zijn van verdraagzaamheid en inclusiviteit. Het is onze verantwoordelijkheid oog te hebben voor oorzaken en gevolgen van conflicten en waar het kan moeten we een bijdrage leveren om conflicten te voorkomen of op te lossen.

  • We willen lokale kunstenaars meer kansen geven om via muurschild­eringen of installaties de vredes­gedachte een plek te geven in de publieke ruimte.

  • We maken werk van een monument voor burgerslachtoffers van WOI: we linken dit aan de herinneringssleutels.

  • Bij alle (stads)aankopen wordt rekening gehouden met de omstandigheden in het land van herkomst; dit kan bijvoorbeeld door de BDS-lijst  toe te passen (Boycot Disinvestment Sanctions).

  • Via een Week van de Vrede maken meer mensen kennis met de Vredes­prijs. De educatieve dienst van de musea en de onderwijsinstellingen zetten die week extra in op vredes­educatie bij kinderen en jongeren.

Ontdek hierover meer in ons volledige programma