Dringend budget nodig voor jeugdlokalen Voormezele

07 September 2021

Dringend budget nodig voor jeugdlokalen Voormezele

Op de gemeenteraad van maandag drong Groen bij monde van raadslid Sam Vancayseele aan om dringend werk te maken van het jeugdlokaal in Voormezele. Het punt staat als prioriteit in het bestuursakkoord, maar er werd nog geen budget voorzien. "We vinden het te vaak normaal om jeugdbewegingen onder te brengen in verloederde lokalen" Sam begon met het feliciteren van de vele vrijwilligers die meehielpen aan een geslaagde jeugdwerkzomer: "We kunnen, los van enkel hobbels, terugblikken op een geslaagde jeugdzomer. Zeker dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers die ondertussen zijn gestart met de voorbereidingen van het nieuwe jeugdwerkjaar." Volgens Sam vinden we het te vaak normaal om jeugdbewegingen onder te brengen in verloederde jeugdlokalen, wat we nooit zouden doen met onze ambtenaren en leerkrachten. "Wel ik vind dat niet meer normaal," vertelt hij, "terwijl het jeugdlokaal van Dikkebus binnen een breder project wordt aangepakt, wordt de toestand van het jeugdlokaal in Voormezele met de dag slechter." "De lokalen in Voormezele moeten prioritair worden aangepakt." Raadslid Vancayseele ging ter plaatse om de toestand van de lokalen te bekijken: "terwijl het dak van het geuzenheem scheef gaat, loopt het water overal binnen. Je ziet ook hoe de dakgoot van het hoofdgebouw er bijna afvalt en ook de dunne ramen hebben hun beste tijd gehad." Vreemd vindt het raadslid voor Groen gezien punt 140 van het bestuursakkoord duidelijk vermeld: "De lokalen in Voormezele worden prioritair aangepakt." Terwijl er in de meerjarenplanning wel actiepunten zijn voor de jeugdlokalen in Dikkebus en reeds uitgevoerde herstellings- en verbeterwerken voor andere lokalen, is de aanpak van de jeugdlokalen in Voormezele niet begroot. Groen begrijpt dat we voor een nieuw lokaal naar een serieus bedrag moeten kijken en vraagt dan ook om: "op z’n minst kijken naar een tijdelijke oplossing voor Chiro Voormezele of enkele hoogst nodige investeringen steken in het jeugdlokaal in afwachting van een definitieve aanpak." Daarmee hoopt dat Chiro Voormezele niet het slachtoffer moet worden van politieke vertraging. Schepen Soenen (N-VA) belooft met de jeugddienst werk te maken van de prioriteit: "We zijn om dit moment aan het bekijken met de verschillende diensten welke aanpak hier het efficiënts is. Waarbij er 2 opties zijn, één; de huidige infrastructuur optimaliseren en herstellen of twee de noodzakelijke herstellingen uitvoeren, en op langere termijn investeren in een nieuw lokaal."Gezien Chiro Voormezele en KLJ ZIVOHO meer leden hebben, zal ook het prijskaartje voor een nieuw jeugdlokaal aanzienlijk hoger zijn dan het lokaal in Brielen. Daarnaast kijken we helaas ook aan tegen de stijgende grondstofprijzen van de afgelopen maanden. Om een overzicht te krijgen van de problemen en er zeker van te zijn dat het gebouw veilig genoeg is, zal schepen Soenen de preventieadviseur langssturen.In Hollebeke zal na lang wachten een container worden geplaatst aan het jeugdlokaal om het tekort aan bergruimte te compenseren.