Frontnacht is niet meer

18 Augustus 2022

Frontnacht is niet meer

Het gemeentebestuur heeft onder die grote druk uiteindelijk toch de juiste beslissing genomen.

Dinsdag 16 augustus. Een nieuwe memorabele datum in de geschiedenis van Ieper. Dankzij de regionale, nationale en uiteindelijk ook internationale druk van burgers en oppositie, heeft het schepencollege de vergunning voor frontnacht ingetrokken.

Een korte tijdslijn. Groen Ieper trekt in de gemeenteraad van mei 2022 aan de alarmbel. Er is enige bezorgdheid bij de schepenen maar des ondanks wordt de vergunning toch goedgekeurd. De verantwoordelijkheid voor deze beslissing wordt bij het OCAD gelegd die zoals gezegd ‘een niet sluitend negatief advies geeft’. Blijft dus de vraag wie zijn huiswerk onvoldoende gemaakt heeft, het OCAD of het stadsbestuur.

Als groene partij hebben we onze verontwaardiging hierover vertaald in een petitie: STOP Frontnacht. Dit werd opgepikt door enkele andere wakkere burgers die samen het initiatief hebben genomen om een bredere actiegroep te starten met de veelzeggende naam Vredescollectief@Ieper.

Op zeer korte tijd heeft het collectief de steun gekregen van allerlei politieke en andere verenigingen, individuele burgers ook, in binnen- en buitenland, die als gemeenschappelijk doel hebben de democratische, ethische, menselijke waarden in de samenleving te ondersteunen en indien nodig te verdedigen.

Het gemeentebestuur heeft onder die grote druk uiteindelijk toch de juiste beslissing genomen. De hamvraag blijft: hoe komt het dat een stadsbestuur onder druk moet worden gezet om een evenement als Frontnacht te verbieden? Wat zegt dat over de prioriteiten van het stadsbestuur? Waar liggen ze wel en niet van wakker? Wat zegt dat over de mate van normalisering die al is binnen gesijpeld van extreem-rechts? En dan niet alleen in Ieper maar overal in de (politieke) wereld? Wat zegt dat over ons juridisch systeem?  Hoe komt het dat het zo moeilijk blijkt een verbod uit te spreken tegen een gedachtegoed waar zoveel mensen eigenlijk bang voor zijn? Wat zegt dat over het wereldwijde falen om een beleid te voeren die verdraagzaamheid creëert? 

Ja dus, 16 augustus 2022 zullen we ons blijven herinneren. Het is de dag  waarop de kracht van vreedzaam verzet en correcte informatie het gewonnen heeft van nalatigheid, van door de vingers zien, van onwetendheid misschien. Het resultaat van een burgerbeweging waarin vele mensen zich verenigd hebben om hun stem te laten horen tegen georganiseerde haat, tegen discriminatie en voor democratie. 

We danken van harte alle organisaties, verenigingen, individuen die onze actie ondersteund hebben door de petities te tekenen, door hun mening kenbaar te maken, door de boodschap te delen op sociale media. Dank ook aan WTV die als eerste ons collectief heeft aangesproken en een mediagolf in gang heeft gezet. Die groeiende media-aandacht heeft het initiatief geholpen om op korte termijn veel mensen te betrekken bij een groeiend maatschappelijk probleem. 

We hopen van harte dat deze ontwikkelingen in Ieper inspirerend zijn voor anderen. Waakzaam zijn en tijdig actie ondernemen is de boodschap. Wij blijven alvast wakker, samen met het vredescollectief en iedereen die onze waarden in de samenleving een warm hart toedraagt.