Groen hekelt communicatie stadsbestuur rond gekapte bomen

14 November 2020

Groen hekelt communicatie stadsbestuur rond gekapte bomen

Op de gemeenteraad van 9 november kwam Groen nogmaals terug op haar vraag van de vorige gemeenteraad. In de ogen van Groen is het weinig eerlijk dat schepen van openbaar domein Goudeseune geen woord had gerept over de 53 bomen die dag erop werden gerooid. "Het had dit bestuur gesierd indien er vorige gemeenteraad duidelijk werd geantwoord op mijn laatste vraag omtrent de bomen aan het Iers Kruis", begint Sam Vancayseele en ik citeer daarbij zijn laatste vraag van de gemeenteraad van 5 oktober: “Welke bomen zullen binnen het plan van de Leet verdwijnen?”. Volgens Groen had Goudeseune open moeten communiceren in plaats van te verwijzen naar eerdere besluiten. Volgens schepen Goudeseune kon Groen perfect weten welke bomen zouden worden gerooid door eerdere goedgekeurde punten, waarvan het laatste dateert van januari 2020. De schepen verduidelijkt dat uiteindelijk slecht 53 bomen werden gerooid terwijl dat er volgens het oorspronkelijk plan uit 2018 nog 78 waren en in het aangepaste plan in januari al was gereduceerd tot 66. "In oktober 2020, net voor de aanvang van de werken op dinsdag 6 oktober, was bij het uitzetten van de nieuwe padenstructuur in het Astridpark de insteek van het stadsbestuur nog steeds om zoveel mogelijk rekening te gehouden met het bestaande bomenbestand," verduidelijkt schepen Goudeseune: "Hierbij wordt ook de doorwortelbare ruimte van de bomen maximaal behouden."  "Het is mooi dat er uiteindelijk heel wat bomen worden gered ondanks het plan en de grote collectorwerken," - Sam Vancayseele "Het is mooi dat er uiteindelijk heel wat bomen worden gered ondanks het plan en de grote collectorwerken," looft Sam: "maar de schepen spreekt zichzelf hier dus duidelijk tegen." Volgens Groen had de schepen tijdens de vorige gemeenteraad deze stappen en de reductie van het aantal te rooien bomen kunnen meedelen binnen de tijdslimiet van een vraagstelling. "Als ik te horen had gekregen dat er 53 bomen zouden worden gerooid in plaats van 78 dankzij de inzet en het zoekwerk van onze diensten, dan was dit een heel ander boodschap geweest," besluit raadslid Vancayseele. Ook CD&V vindt de opmerking terecht en zou het juister vinden indien correcte info werd meegegeven Groen wou ook verduidelijking over wat er met de gerooide bomen gebeurt. "Wat gebeurt er met het hout gekapt door de stedelijke dienst, welk aandeel wordt verkocht, welk deel wordt verhakseld, wat en hoe wordt op andere wijze verwerkt?" vraagt Sam zich af: "denk bijvoorbeeld aan de bomen langs de vestingen ter hoogte van het zwembad." "Bij grote nieuwe projecten zoals de Leet vallen de te rooien bomen binnen de totaliteit van de aanbesteding," beantwoord schepen Goudeseune: "Het reguliere bomenbeheer op het grondgebied Ieper wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. Het is dan ook het bedrijf die de werken uitvoert die voornamelijk het hout verwerkt. Op het grondgebied Ieper hebben wij als stad geen productiehout staan." De schepen gaf aan na te gaan wat het bedrijf met het hout doet en begrijpt de bezorgdheid voor fout gebruik.