Klimaatplan over partijgrenzen heen? Meerderheid zegt neen.

29 Januari 2019

Klimaatplan over partijgrenzen heen? Meerderheid zegt neen.

Op de voorbije gemeenteraad (28 januari) interpelleerde gemeenteraadslid Jordy Sabels (Groen) een voorstel om over alle partijen heen samen te werken aan een klimaatplan '2050'. Toen schepen Despeghel (sp.a) een reeks punten uit het pas gelanceerde bestuursakkoord overliep en geen concreet antwoord kon bieden, ontstond een discussie. Voorbije zondag kwamen 70.000 mensen op straat kwamen in Brussel voor de klimaatmars, ook Jordy en enkele leden van (Jong) Groen tekenden present. "Zovele mensen vinden dat het klimaatbeleid te kort schiet en willen actie zien. Vandaar ons voorstel om mee te werken aan een ambitieus plan voor een klimaatneutrale stad tegen 2050", zei Jordy Sabels. "Zien jullie het als bestuur zitten om een traject naar een klimaatplan 2050 op te zetten en actie te ondernemen?" - raadslid Sabels Naast het verhogen van de doelen in het burgemeestersconvenant, vraagt Groen om zoveel mogelijk mensen samen te brengen, om een ambitieus klimaatbeleid uit te denken voor Ieper. Hiervoor wil de partij met alle partijen samenwerken, want een lange termijnplan kan alleen zo staande blijven. Naar analogie met de G1000, stelt Groen een denktank IEPER100 voor om via een inspraakplatform een ideale mix van ideeën en voorstellen te bekomen. Het argument dat we als stad weinig kunnen doen, is volgens Sabels voorbijgestreefd. "Gaan we samen aan één zeel trekken voor een doorgedreven klimaatplan en daarvoor de partijgrenzen opzij zetten of niet? Zien jullie het als bestuur zitten om een traject naar een klimaatplan 2050 op te zetten en actie te ondernemen?", besluit raadslid Sabels STEUN VAN CD&V CD&V kwam tussen, waarbij Katrien Desomer een "volmondige ja" gaf vanuit de fractie. Over de manier waarop er inspraak kon worden gebracht was ze afwachtend. "Dat zal in goede banen moeten geleid worden", klonk het. CD&V ziet Ieper hierin een voortrekkersrol spelen in de Westhoek. Nancy Six (Vlaams Belang) is het idee genegen en was blij dat Groen openstond om zelfs met Vlaams Belang samen te zitten. Verder pleitte ze voor de oprichting van een Vlaamse energiemaatschappij en vindt ze dat we "onwetende en slecht geïnformeerde klimaatbrossers" moeten inlichten. "HET ANTWOORD OP MIJN VRAAG IS DUS NEEN." Schepen Valentijn Despeghel (SP.A) vond ook dat er op plaatselijk niveau wat kan worden gedaan en gaf een overzicht van klimaatmaatregelen die werden opgenomen in het bestuursakkoord. "41 van de 205 actiepunten hebben betrekking op het verduurzamen van de maatschappij", aldus schepen Despeghel. Wat volgde was een uiteenzetting van deze 41 punten. Jordy Sabels vond het antwoord onvoldoende en naast de kwestie. Groen wil een plan waarin cijfers rond CO2-reductie staan en voorbij deze legislatuur wordt gekeken. "Bovendien vind ik het grappig dat u De Vloei vermeldt, want in het verleden hebben de partijen in de coalitie meermaals op de duurzame wijk ingehakt, dat het daar allemaal kommer en kwel is. Het project heeft zelfs vertraging opgelopen daardoor." repliceert Jordy Sabels. Sabels vindt het ook stuitend dat er nergens in het bestuursakkoord concrete fietsstraten en plekken voor fietsenstallingen staan, op de grote markt kan je bijvoorbeeld nergens je fiets kwijt. "Ten slotte heeft u nog geen antwoord gegeven op mijn vraag: zal het stadsbestuur actie ondernemen om een klimaatplan 2050 op te stellen, ja of neen?" Valentijn Despeghel antwoordde dat ze met de meerderheid initiatief nemen om meer klimaatmaatregelen te nemen. “We zullen beroep doen op de adviesorganen, maar u kan van mij nu toch nog niet verwachten al te weten wat we concreet zullen doen”, zei Despeghel. Waarop Sabels fijntjes afsloot met: "Het antwoord op mijn vraag is dus neen." "Dat het antwoord op een klimaatplan voor 2050 over de partijgrenzen heen van Schepen Despeghel volmondig neen was en ze het als meerderheid zelf willen oplossen, dat is een antwoord dat de klimaatgeneratie liever niet wil horen." Jordy Sabels kijkt teleurgesteld terug op de gemeenteraad en vindt het jammer dat Despeghel geen kort en duidelijk antwoord wou geven. "Dat het antwoord op een klimaatplan voor 2050 over de partijgrenzen heen van Schepen Despeghel volmondig neen was en ze het als meerderheid zelf willen oplossen, dat is een antwoord dat de klimaatgeneratie liever niet wil horen.", besluit gemeenteraadslid Sabels. Ook covoorzitter van Jong Groen, Sam blikt vermoeid terug. "Het 'antwoord' van schepen Despeghel leek meer op een hoorcollege over de komende 6 jaar, dan op enige bereidheid tot engagement dat 30 jaar verder kijkt.", besluit hij.