Shari wordt lid van het nationaal partijbestuur van Groen

22 Oktober 2019

Shari wordt lid van het nationaal partijbestuur van Groen

Afgelopen zaterdag werd Shari op het toekomstcongres uit 23 kandidaten verkozen als één van de vier dames voor het Partijbestuur voor Groen nationaal. Daarmee werd ze als enige West-Vlaming verkozen en de eerste Ieperling ooit in het partijbestuur van Groen. Shari (32) is momenteel bestuurslid bij Groen Ieper en personeelsverantwoordelijke in de raad van bestuur van Jong Groen nationaal. Samen met Aimen Horch werd ze vanuit Jong Groen afgevaardigd om deel te nemen aan de verkiezing voor het nationaal Partijbestuur van afgelopen zaterdag. Met succes dus, want zowel Aimen als Shari raakten verkozen. "Ik was heel erg verrast met het resultaat" zegt Shari, "Alle kandidaten waren erg sterk en enkelen van hen kregen ook opmerkelijk veel steun van de nationale kopstukken. Ik heb eerlijk gezegd niemand echt gemobiliseerd om het voor mij op te nemen tijdens de pleidooien. Toen ik hoorde dat ik toch verkozen was met een absolute meerderheid, sprong ik  een figuurlijk gat in de lucht." "Mijn verhaal rond het platteland heeft een gevoelige snaar geraakt" Aimen bracht tijdens de verkiezing zijn kijk op de excuus allochtoon en zijn geloof in kwaliteitsvolle personen van diverse achtergronden, die we de kans moeten geven om te groeien. Shari trekte in haar speech de sociale kaart en gaf aan dat ze het platteland wil vertegenwoordigen. "Ik vermoed dat mijn pleidooi voor het platteland een gevoelige snaar heeft geraakt bij veel leden. Ik wou niet teveel over mezelf vertellen, maar vooral mijn visie meegeven over de uitdagingen voor Groen de komende jaren", besluit ze.  "Het is de plaats bij uitstek om thema’s op tafel te leggen" Maandag vond het eerste Partijbestuur al plaats op het hoofdbureau. “Het wordt voor mij een wekelijkse trip naar Brussel, waar ik helemaal niet tegenop zie. Het is erg belangrijk dat we vanuit West-Vlaanderen en zeker vanuit de Westhoek een link hebben met onze partij in Brussel. Maandag zal voor mij dus voortaan een ‘Groendag’ worden.” lacht ze. Het zullen ongetwijfeld leerrijke jaren worden voor Shari. In het partijbestuur worden de grote lijnen van de partij uitgezet. Het is dus dé plaats bij uitstek om thema’s op tafel te leggen en zo de partij mee vorm te geven.