Groen Ieper teleurgesteld over communicatie en afgelasten gevleugelde stad Ieper

02 Maart 2021

Groen Ieper teleurgesteld over communicatie en afgelasten gevleugelde stad Ieper

“De gemeenteraad is nog maar enkele uren voorbij en we kunnen alweer een mededeling lezen op sociale media en in de pers. De coronacrisis zorgt voor een uitholling van de democratie waarin niet enkel de hogere overheid, maar ook stadsbesturen beslissingen maken zonder deze op een degelijke manier te communiceren naar de oppositie,” aldus Jordy Sabels fractieleider van Groen Ieper. "Onze kritiek gaat voor alle duidelijkheid uit naar het de manier van werken van het stadsbestuur en niet naar de culturele dienst die ons de voorbije zomer en maanden wist te verbazen met tal van initiatieven." Voor Groen Ieper is de maat op dat vlak stilaan vol. Nadat we verschillende keren vroegen om voor zaken zoals annulaties van evenementen de rubriek mededelingen te gebruiken, of dit ook af te toetsen met de oppositie, willen wij nogmaals met aandrang vragen dit ook effectief te doen. De bomen vellen op De Leet of de gevleugelde stad afgelasten een dag na de gemeenteraad? Die communicatie kan volgens ons beter en transparanter. "De communicatie kan volgens ons beter en transparanter."  Ook raadslid Sam Vancayseele voelt zich buitenspel gezet: "De laatste update rond Gevleugelde Stad kregen we tijdens een algemene vergadering van ACCi vzw. Daarin werd nog geopteerd om op verschillende locaties programmapakketten aan te bieden in bubbels met reservatie. Het is dan ook jammer dat we dit plots moeten lezen op het facebookprofiel van Schepen Despeghel. Bovendien werden de gastgezinnen voor de artiesten deze ochtend wel per mail op te hoogte gesteld en de gemeenteraadsleden niet." "We hameren er al langer op dat er beter moet worden gecommuniceerd. Het is toch niet te veel gevraagd om dergelijke beslissingen af te toetsen bij de raad van bestuur van ACCI VZW? Of ons ten minste vooraf op de hoogte te stellen?" vraag Sam zich af. Groen Ieper geeft daarnaast ook aan dat het initiatief tot communicatie moet uitgaan van de dienst communicatie en niet vanuit het bestuur, want zo zet je je eigen medewerkers buiten spel. "Iedereen snakt naar cultuur en coronaproof evenementen" Groen vraagt zich ook af wat er gebeurde met de vooropgestelde alternatieven van de diensten? Er werd gekeken naar een kleinschalige optie met lokale acts. Waarom is deze oplossing van tafel en werd er daar niet over gecommuniceerd door het stadsbestuur? Kon er niet nauwer samengewerkt worden met de bredere eventsector om alles te organiseren in bubbels van 4? De gevleugelde stad is een buitenevenement en zo gingen er al enkele met succes door in andere steden. Dat het evenement niet kan doorgaan in de vorm van 2019 lijkt ons logisch, al lijken alternatieve pistes wel degelijk een optie na een jaar in corona. Iedereen snakt naar cultuur en coronaproof evenementen. Groen Ieper zag hierin veel kansen en is daarom ook teleurgesteld over de genomen beslissing om het volledig af te blazen en niet te communiceren over de keuze waarom een coronaproof alternatief geen optie bleek. Hopelijk communiceert het stadsbestuur over volgende evenementen een stuk helderder.