ANALYSE: mobiliteitsbevraging is vooral suggestief en weinig bevraging

26 September 2021

ANALYSE: mobiliteitsbevraging is vooral suggestief en weinig bevraging

Net zoals bij de bevraging van 2019 stelde ons gemeentebestuur een suggestieve bevraging op. Dat wil zeggen een ‘mobiliteitsbevraging’ waarbij  het eigenlijk gaat over het poneren van stellingen, waarbij de invuller vooraf al in een bepaalde richting geduwd wordt. Een bevraging waarop de invuller geen enkele voorstel zelf kan doen. Hij/zij kan enkel kiezen voor één van twee door het bestuur vooropgestelde oplossingen  of door ‘Ik verkies geen van beide’. Het bestuur wil dus geen creatieve oplossingen van burgers die meedenken. Zij kiezen eerder voor applaus voor hun eigen beslissingen. Alleen voor de show dus. Dit is de omgekeerde wereld van wat inspraak van de burger echt is. "De opmerking rond de suggestieve vraagstelling werd in 2019 ook al aangekaart door verschillende adviesraden" Nochtans waren er bij de evaluatie van de vorige bevraging van 2019 vanuit verschillende adviesraden ook al de opmerking gekomen over de suggestiviteit van de vraagstellingen bv  ‘Wenst u meer groen in de stadskern door een ondergrondse parking?‘ Hoe werden de antwoorden hierop door het gemeentebestuur geïnterpreteerd ?  Als mensen antwoordden ‘ja’ op wat was dat dan? Op ‘meer groen’ of op ‘ondergrondse parking’?   Huidige stellingen ‘Fietsenstallingen op meerdere locaties in de binnenstad’ of ‘Een grote centrale fietsenstalling op of nabij de Grote Markt’ of ‘Ik verkies geen van beide’ . Wat als men wil kiezen voor niet alleen fietsenstallingen op de grote markt, maar ook bv in de deelgemeenten?. Er zijn mensen die ver af  wonen van een bushalte wonen en gaan werken in de stad. Een beschutte fietsenstalling zou hier niet misplaatst zijn, in de omgeving van een centrale bushalte. Zodat ze hun fiets niet langer onbeschermd tegen het bushokje moeten achterlaten tijdens hun werkuren.  ‘De inrichting van de straten en de zone 30 in de binnenstad zorgen voor voldoende veiligheid voor fietsers’ of ‘Een fietsring uitwerken rondom de binnenstad, met aansluiting op 2 comfortabele en veilige fietsassen die doorheen het centrum lopen (N-Z en O-W)’ of ‘Ik verkies geen van beide’. Ieper wil zich in verschillende folders en promotiemateriaal uitgeven als fietsstad. Als men wil eerlijk zijn dan kan dit alleen maar als de stad meer ruimte maakt voor de fiets.  Uit gesprekken met mensen die dagelijks in onze stad fietsen, vernemen we dat ze zich alles behalve veilig voelen. Daarom moet er én een ring komen, zodat mensen die niet in de stad moeten zijn zich snel rond de stad naar school of werk kunnen begeven. Maar mensen die in de ‘fietsstad’ willen komen, moeten dat ook op een veilige route kunnen doen.  Veilige fietspaden zouden moeten voorgaan bij de inrichting van een moderne stad.  In deze stelling kan je daar niet voor kiezen. Veel van de mensen die zich nooit met de fiets verplaatsen zullen vinden dat het veilig genoeg is voor fietsers. Dergelijke antwoorden zullen ertoe leiden dat er niets moet veranderen. En dan blijft Ieper achterop hangen bij  de mobiliteitstransitie die moderne steden wel durven te nemen.   ‘Het aanbod deelmobiliteit(deelauto’s,-fietsen, steps) is voldoende groot’ of ‘Ik zou vaker kiezen voor deelmobiliteit als het aanbod wordt uitgebreid’ of ‘Ik verkies geen van beiden’. Hoe kunnen de inwoners hier nu uit kiezen als ze niet eens weten hoeveel deelwagens er ter beschikking zijn en hoeveel keer ze uitgeleend worden en vooral hoeveel een abonnement kost, ook bv al gebruik je hem maar één keer per jaar. ‘Huidige snelheidsbeperkingen in de kernen van onze deelgemeenten behouden’ of ‘Aangepaste zone 30 in alle kernen van onze deelgemeenten’ of  ‘Ik verkies geen van beide’.  Bij iedere deelgemeente zal dit anders zijn bv is er een rusthuis of een school…in het dorp of komt er veel zwaar verkeer door het dorp…. Hoe moet je dan kiezen? ‘De huidige snelheidsbeperkingen in de woonwijken volstaan’ of ‘In de woonwijken dient overal een maximumsnelheid van 30 km/u te gelden’ of ‘Ik kies geen van beide’. Men kan deze stelling best laten beantwoorden door de bewoners van de woonwijken alleen en niet door mensen die nooit in een woonwijk komen. ‘Correct rijgedrag natuurlijk afdwingen door aanpassingen op de rijbaan (snelheidsremmers…)’ of ‘Inzetten op meer snelheid controles binnen de zones 30 en 50’of ‘Ik verkies geen van beide’ . Wat wordt bedoeld met aanpassingen aan de weg. Bedoelt men daarbij de stroken voor fietsers  (fietsje geschilderd wegdek)? Deze zijn zeker niet veilig.  Als men hier wil kiezen voor beide stellingen  samen, dan kan dit ook  hier ook niet.  ‘Landelijke wegen toegankelijk houden voor alle verkeer’ of ‘Bepaalde landelijke wegen exclusief voorbehouden voor plaatselijk verkeer, landbouwers, wandelaars en fietsers’ of  ‘Ik verkies geen van beiden’. Raar maar in deze bevraging staat er maar één stelling in over wandelaars of zelfs geen over voetgangers in het algemeen. Terwijl deze groep ook in de stad een belangrijke functie innemen. Op de landelijke wegen mogen ze bij deze stellingkeuze wel lopen, maar zonder een veilig voetpad, want die ontbreekt op de meeste landelijke wegen. ‘Bovengronds gespreid aanbod aan parkeerplaatsen in het centrum behouden’ of ‘parkeerplaatsen samenbrengen op randparkings, in ondergrondse parkeerplaatsen of parkeertoren’ of  ‘Ik verkies geen van beiden’. Wat bedoelt men met de huidige parkeerplaatsen, zijn de 200 geplande van De Leet daarin inbegrepen? En ook hier weer :  als men kiest voor parkeerplaatsen op randparking, zonder ondergrondse of toren, dan kan dit niet. Ook hier wordt door het stadsbestuur weer gestuurd naar ondergrondsparkeren zoals in de vorige bevraging  (groen in de stad of ondergronds parkeren,). Wil men echt in zo’n kleine stad een zeer dure ondergrondse parking of nieuwe parkeertoren bouwen ? En waar had de stad die dan willen plaatsen? Het wordt ook hier een blinde keuze voor de inwoner die graag inspraak zou willen in ons mobiliteitsbeleid. ‘Er zijn genoeg Shop&Go-parkeerplaatsen in het centrum. In deelgemeenten blijven uitbreidingen mogelijk’ of ‘Meer shop&Go-parkeerplaatsen bij handelszaken in het centrum  én in de deelgemeenten’ of  ‘Ik verkies geen van beiden’. Wat als men hier wil kiezen voor ‘alleen beperkt aantal bijkomende  in de deelgemeenten‘? Dan moet men er ‘meer in  het centrum’ bijnemen. ‘Er is voldoende ruimte om te parkeren voor wie wil carpoolen‘ of ‘Een carpoolparking zou een meerwaarde zijn’ of ‘Ik verkies geen van beide’  Ook hier is het blind kiezen mijn keuze zou afhangen van de plaats waar men deze zou inrichten (geen lege carpoolplaatsen zoals die van Vlamertinge).     Echte inspraak  "Ik zou liever een bevraging zien met voorstellen waar alle mobiliteitsgebruikers meetellen." Ik zou liever een bevraging zien met voorstellen waarbij de invullers echte inspraak hebben. En waar alle mobiliteitsgebruikers meetellen. Ik heb hier een bewonersbevraging gezien van 10 vragen, waar er 7 gingen over auto’s, slechts 2 over fietsers en 1 over deelsystemen. Maar voetgangers daar hebben we amper een vraag gekregen over voetgangers op landelijke wegen. Wat met de vele voetgangers die in onze stad gewond geraken door valincidenten ten gevolge van onveilige voetgangerssituaties. Er zijn in onze stad echt mensen die mij zeggen ‘mijn oudere vader of moeder durven niet meer buiten komen omdat ze gevallen zijn op onaangepast voetpaden of drempels. Zij komen ook niet in de statistieken voor. En dus ook niet in de bevolkingsbevraging van onze stad. Een modern mobiliteitsbeleid houdt ook hier rekening mee. Ook een autochauffeur is voetganger als hij uit de wagen stapt. En ook hij/zij wordt ooit oudere. Dus wil Ieper een toekomstgerichte stad worden dan moet iedereen mee zijn. Ook mensen met minder snelle mobiliteit. Ieper mag hen nooit vergeten.  Het stadsbestuur heeft een verpletterende verantwoordelijkheid tegenover zijn bewoners , wandelaars, winkelende mensen en in het bijzonder mens met een mindere mobiliteit. Ze mogen niet vergeten worden in het mobiliteitsverhaal van de stad.   Kathleen Bevernage