Interpellatie: Bewoners Brielen vragen om oplossing en totaalplan

01 April 2019

Interpellatie: Bewoners Brielen vragen om oplossing en totaalplan

foto: ©HLN Het stadsbestuur hoopt dat fietssuggestiestroken leiden tot trager verkeer in Brielen.   Jordy Sabels:  Tijdens de campagne en ook daarna hebben we steeds de focus gelegd op een politiek waarin de inspraak van de Ieperling centraal staat. In het geval van deze interpellatie staan de Brielenaars centraal. Ik deed namelijk – op vraag van enkele bewoners – enkele huisbezoeken en kwam tot de constatatie dat er voor de verkiezingen heel wat beloftes werden gemaakt, maar deze tot nu toe nog maar weinig gehoor krijgen. Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de bezorgde burgers. We besloten dan ook direct aan de slag te gaan en namen contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer en ook met het bestuur. Van het Agentschap Wegen en Verkeer kregen we te horen dat de weg geen prioritaire zaak is op dit moment, van de burgemeester dat het moeilijk was om meer gedaan te krijgen dan de suggestiestroken die er nu zullen komen. Laat me daar toch even op inpikken om vervolgens tot de besluitende vragen van deze interpellatie te komen: 1)    Fietssuggestiestroken op dit deel van de N8 en de fietsers dan als verkeersremmers gebruiken is voor Groen geen optie. Het is een lapje voor het bloeden op één van de zwaarste verkeersknelpunten van de gemeente. De 50.000 euro van hun beperkt budget dat er blijkbaar naar verkeer in de Westhoek kan gaan, zouden ze beter elders investeren. In het verbeteren van de kwaliteit van de weg bijvoorbeeld, alvast beter dan in een vals gevoel van veiligheid voor de fietsers. 2) Er moet volgens ons vooral een totaalaanpak komen waarbij we bepaalde slecht liggende delen van de weg oplappen, waarbij er wordt gekozen voor echte maatregelen die de veiligheid van de fietsers garanderen, extra snelheidscontroles en remmende maatregelen zoals vluchtheuvels of andere remmende obstakels. Hier zou een trajectcontrole door de dorpskern alvast een stuk nuttiger zijn dan op de A19. 3)   Dat het Agentschap Wegen en Verkeer dit niet als een prioriteit ziet – staat letterlijk zo in de mails die de inwoners krijgen – maakt de bewoners logischerwijs kwaad. Ik raad het stadsbestuur en ook het AWV aan om eens langs te gaan bij de mensen. De mankementen aan de weg zorgen voor wegzakkende tegels, een afbrokkelende veranda en het weegt daarnaast gewoon echt op de mensen hun gemoedsrust. Deze interpellatie is hun voorlaatste stap, daarna volgt een doorgedreven perscommunicatie en als laatste stap stellen ze het AWV gewoon in gebreke. Het valt dus wel degelijk aan te raden om er een prioriteit van te maken. 4) Als de N8 geen sluitende oplossing krijgt, dan blijft elke maatregel een pleister op een open wonde. Het vrachtverkeer blijft de verkeersveiligheid bemoeilijken. Ik vind het op dat vlak zeer jammer dat er steeds rond de hete brij wordt gefietst, door de zwarte piet door te schuiven naar een ander politiek niveau. Er is via inspraak een tracé gekozen waar de “Ring rond Brielen” deel van was. We weten dat dit geen voorkeur van Open Ieper wegdraagt, maar zonder oplossing blijven zitten is echt niet meer mogelijk. Open VLD zit op elk niveau in de meerderheid, het is duidelijk dringend tijd om op elk niveau op dit pijnpunt te gaan drukken en beweging te krijgen in dit dossier. Liever vandaag dan morgen, de Brielenaars verdienen dat. Brielen verdient beter. 5) Dat Brielen een totaalaanpak nodig heeft maken andere wegen ook duidelijk. Het pad aan het voetbalplein, de Drietorenweg waar een deel van de kasteelheer is en een deel niet en waar de druk vanuit het bestuur groter moet worden, het sukkelstraatje waar nu veel commotie rond is en de stad nu als bemiddelaar op gaat treden. Helaas blijkt dat de stad straks bemiddelaar zal worden voor heel Brielen. De mensen verwachten actie en zullen de druk blijven opvoeren tot er iets gaat gebeuren. De vraag is vrij simpel. Het is duidelijk tijd om gehoor te geven aan deze bekommernissen en de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Brielen versneld te verbeteren. Het staat als één van de punten in het bestuursakkoord en wij vragen dan ook om dit punt te verschuiven in de prioriteitenlijst van het huidige bestuur. Ziet het huidige bestuur het zitten om deze zaak naar voor te schuiven en de druk naar de verschillende betrokken partijen op te voeren, zodat de veiligheid van de inwoners van Brielen kan verhogen?