Burgemeestersconvenant lege doos?

05 September 2018

Burgemeestersconvenant lege doos?

Maandagavond was de laatste gemeenteraad vóór de verkiezingen. Raadslid Lannoo van Groen interpelleerde over het burgemeestersconvenant. Volgens dat plan zouden we de CO2-uitstoot met 20% verminderen tegen 2020. Toen op een vorige gemeenteraad Schepen Delie berustend antwoordde dat de doelstellingen niet zouden gehaald worden en V.Lannoo wou reageren werd ze het zwijgen opgelegd door de voorzitter. In haar interpellatie maandag kwam ze hierop terug. Ze hield een warm pleidooi om al het mogelijke te doen om de doelstelling wel te halen en in te zetten op actiepunten die echt een verschil maken : meer zonnepanelen op de stadsgebouwen, bijkomende windmolens, het wagenpark milieuvriendelijker maken,…. Schepen Delie werd gevraagd waarom er niet ingegaan werd op de vraag van de milieuraad om plaatsen aan te duiden voor bijkomende windmolens en een coöperatieformule te zoeken om de bevolking erbij te betrekken. Groen kreeg de steun van SP.a die met extra cijfers beklemtoonde hoe weinig er ondertussen gebeurd is. Ook Open Ieper sprong bij en deed de suggestie om campagne te voeren rond de “Stroomversnellers” om subsidie te krijgen via online stemmen. Toch was de reactie van de Schepen weer bedroevend zwak: zonnepanelen plaatsen is niet zo gemakkelijk als het lijkt en kan niet overal en windmolens op zee zijn efficiënter dan op het land. Geen enkele belofte om een extra inspanning te doen.Stemmen op de Ieperse projecten die werden ingediend bij Stroomversnellers kan je hier.