OPINIE: De versnippering zet zich door

29 Oktober 2018

OPINIE: De versnippering zet zich door

Samen met Vera Lannoo (huidig gemeenteraadslid voor Groen) bereidde ik het laatste jaar de gemeenteraad voor. Wat me vooral opviel tijdens deze sessies, is dat de bevoegdheden van de schepenen redelijk versnipperd zijn. Cultuur is bij het schepencollege van 2013-2018 verdeeld onder verschillende personen en de duurzaamheidsambtenaar komt voor zijn vragen bij 4 verschillende schepenen terecht! Bij de voorstelling van het nieuwe schepencollege hoopten we dan ook dat dit zou veranderen. Jammer genoeg zet de versnippering zich voort. Zo wordt Eva Ryde schepen van Onderwijs, alles rond De Academie valt dan weer onder Valentijn Despeghel; twee bevoegdheden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als het van Groen afhangt zit duurzaamheid in elk hoekje van het beleid, maar dat wil niet zeggen dat je het in een hoekje moet gaan duwen door het te versplinteren over meerdere personen. Een schepen van Natuur en Cultuur, was dat niet beter een schepen van Landbouw, Natuur, Waterbeleid en Landschappen geworden? Ook de bevoegdheden Cultuur, Toerisme en Evenementen zouden dan kunnen worden gebundeld. De vrees zit er bij ons in dat de versnippering vooral zal zorgen voor een moeilijkere communicatie met de ambtenaren van de stad en een stilstand op de domeinen Duurzaamheid en Cultuur, twee zeer belangrijke domeinen voor Groen Ieper. In de huidige legislatuur zat de bevoegdheid Sociale Zaken bij de OCMW-voorzitter, die zich volledig kon toespitsen op het sociale thema. In 2019-2024 worden deze bevoegdheden volledig overgedragen naar de Vlaamse gemeentebesturen. In Ieper gaat dit gepaard met een maximale versnippering. Welzijn, Gelijke Kansen, (Sociaal) Wonen en Jeugdbeleid zitten verspreid onder vier (!) personen. Een sociaal beleid met visie voeren, lijkt ons op deze manier zeer moeilijk. Ook personeel dat voor zijn werk bij 4 verschillende “managers” terecht moet, het is geen evidentie. "Emmily Talpe houdt Mobiliteiten Verkeer bij zichzelf, zo wordtmeteen duidelijk dat de auto eencentrale plaats zal krijgen in Ieper." Naast de versnippering maken bepaalde posities van bevoegdheden ook duidelijk welke richting het beleidsakkoord zal uitgaan. Emmily Talpe houdt Mobiliteit en Verkeer bij zichzelf, zo wordt meteen duidelijk dat de auto een centrale plaats zal krijgen in Ieper. Open Ieper wil, net als Groen Ieper, onze stad ombouwen naar een inspraakstad. De bevoegdheid inspraak, die Emmily ook voor haar rekening neemt, is daardoor niet te onderschatten. We hopen dat onze burgemeester genoeg tijd zal hebben om op z’n minst evenveel aandacht te schenken aan haar andere bevoegdheden, waaronder Ieper Vredesstad en Gelijke Kansen. Dit soort overdaad merken we trouwens ook nog op bij enkele andere schepenen. Versnippering en overdaad lijken geen probleem te zijn binnen een gemotiveerd team van mensen, een team dat garant staat voor samenwerking en inspraak voorop stelt. Dat is de manier waarop het nieuwe schepencollege zichzelf vorige week voorstelde. We hopen dat ze na de opstartjaren goed op gang komen en met deze grote versnippering niet zullen stranden in stilstand voor de nieuwe verkiezingen in 2024. Wij zijn alvast benieuwd naar het volledige beleidsakkoord, dat hopelijk bol staat van eenheid, coherentie en vooral van een overdaad aan goede voorstellen voor onze stad en haar deelgemeenten. We geven het nieuwe schepencollege alle kansen om te bewijzen dat het kan! Jordy Sabels – Fractieleider Groen Ieper 2019-2024   Wie krijgt welke bevoegdheden? Emmily TALPE Open Ieper Bestuurlijke Organisatie, Externe Relaties, Veiligheid, Dienstverlening en Administratieve Vereenvoudiging, Inspraak, Gelijke Kansen, Verkeer en Mobiliteit Patrick BENOOT Open Ieper Sport, Personeel, Land- en Tuinbouw, Waterbeleid Diego DESMADRYL Open Ieper Economie, KMO, Toerisme, Evenementen Ann-Sophie HIMPE Open Ieper Voorzitter gemeenteraad Philip BOLLE sp.a Ruimtelijke Planning, Omgevingsvergunning, Wonen, Patrimonium, Juridische Aangelegenheden Ives GOUDESEUNE sp.a Openbaar Domein en Gebouwen, Bevolking - Burgerlijke stand Valentijn DESPEGHEL sp.a Cultuur, Roerend Erfgoed, Bibliotheek, Archief, Dé Academie, Noord-Zuid en Ontwikkelingssamenwerking, Milieu, Natuur, Landschappen, Duurzaamheid, Onroerend Erfgoed, Dierenwelzijn Eva RYDE N-VA Welzijn, Senioren, Onderwijs, Financiën Dimitry SOENEN N-VA Jeugd, Musea, Digitalisering, Smart City