Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Ongelijkheid geeft in het beste geval een handvol winnaars. Groen plaatst eerlijkheid en gelijke kansen voorop. Met een brede burgerparticipatie en -inspraak op allerlei niveau’s willen we iedereen inspraak geven en de bieden om mee te bouwen aan het Ieper van morgen.

We willen streven naar een grotere burgerparticipatie in het opmaken van beleid en in de uitvoer ervan. Het beter samenwerken met de burger en luisteren naar hun noden versterkt onze basisdemocratie. Omdat een gemeentebestuur het dichts bij de burger staat van alle bestuursvormen, denken wij als Groen Ieper dat het essentieel is om in de volgende legislatuur de band tussen burger en gemeentepolitiek op zoveel mogelijk manieren te gaan versterken. Bij het versterken voor deze band moeten we zeker rekening houden met de volgende drie zaken:

  • Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers. Politiek en burgerparticipatie zijn bovendien geen twee gescheiden werelden. Hier liggen kansen voor een vernieuwde en versterkte rol voor gewone raadsleden, uit meerderheid en oppositie. Zij kunnen een cruciale rol spelen in de verbinden van representatieve en participatieve democratie.
  • We moeten alle trappen van de participatieladder beter gaan toepassen in de stad Ieper: informeren, consulteren, samen beslissen, samen doen, versterken en ondersteunen van burgerinitiatieven.
  • Investeer in het bereiken van verschillende doelgroepen: participatie mag niet beperkt blijven tot de hoger opgeleide blanke man van middelbare leeftijd.