Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Overheid en economie bestaan niet voor zichzelf. Ze staan ten dienste van mensen. Met een sociaal huis als schakel tussen de stad, burgers, verenigingen en ondernemers willen we luisteren naar elkaar en samenwerkend groeien.

  • Een uitgebouwd fysiek Sociaal Huis in het centrum zal ons helpen richting een duurzame samenleving waarin inclusiviteit centraal staat en we diensten samenbrengen. Een duidelijke regie en naar elkaar toe groeien staan centraal.
  • Groen wil van Ieper een integrale toegankelijke stad maken zoals de titel van de stadskrant aangeeft ‘Iedereen Ieper’. Integraal daarmee bedoelen we toegankelijk voor iedereen : niet alleen voor ouderen of mensen met beperking, maar ook voor jonge ouders met kleine kinderen in buggy’s en winkelende mensen met hun trolly’s…
  • We willen van Ieper een leeftijdsvriendelijke gemeente maken en ouderen zo lang mogelijk betrekken in het maatschappelijk leven.
  • We willen bruggen creëren tussen ondernemers, burgers en verenigingen, de gemeente wordt dé netwerkpartner.
  • Duurzame werkgelegenheid betekent dat mensen zoveel mogelijk in eigen streek kunnen werken en bedrijven hier ook het juiste personeel blijven vinden.