Gezonder

18 December 2017

Gezonder

De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op het milieu. Hoog tijd voor actie. Tijd echt werk te maken van een mobiliteitsplan volgens het STOP-principe, waarin veiligheid en gezonde lucht centraal staan.

  • Duurzame mobiliteit hangt samen met een versterkt ruimtelijk beleid. Het creëren van randparkings bewijst haar nut, maar zal pas echt een meerwaarde krijgen wanneer ook de verkeerssituatie in de binnenstad wordt aangepakt.
  • Mobiliteit is niet alleen belangrijk voor wie zich tijdelijk door een woongebied begeeft, maar ook voor zij die er dag in dag uit in leven. Daarom willen we straten op mensenmaat.
  • Een kwalitatieve fietsinfrastructuur is noodzakelijk om het STOP-principe te laten gelden over heel Ieper. Dit wil zeggen dat er een inhaalbeweging nodig is in de vernieuwing van fietswegen en dat hierbij gedacht wordt op de lange termijn.