Extra hulp aan voedselbedeling is nodig

10 Oktober 2022

Extra hulp aan voedselbedeling is nodig

Voeding is een belangrijk element om ervoor te zorgen dat leerlingen met voldoende energie en aandacht in de klas zitten.

Nu de crisis voor veel gezinnen financieel onhoudbaar wordt en de voedselprijzen enorm zijn gestegen wordt de vraag naar ondersteuning groter. Een vraag die voelbaar is bij vzw Op ’t Spoor en niet houdbaar zou blijven volgens bronnen. Daarnaast duiken ook de verhalen over lege boterhamdozen bij ons op.

De vraag wordt groter dan het aanbod

“Voeding is een belangrijk element om ervoor te zorgen dat leerlingen met voldoende energie en aandacht in de klas zitten. Voeding is schakel in de slaagkansen bij leerlingen,” aldus raadslid Vancayseele (Groen). Op de voorbije gemeenteraad vroeg de partij aandacht voor de voedselbedeling Op’t Spoor. Want nu ook tweeverdieners niet altijd rondkomen, wordt de vraag groter dan het aanbod.

Groen vraagt dat de stad de voedselbedeling extra ondersteunt en de mogelijkheid bekijkt om via subsidies scholen aan te zetten om voeding te verzekeren in het geval van lege brooddozen. De vraag kon op bijval rekenen van de ander oppositiepartijen

Schepen Ryde beaamt dat extra ondersteuning nodig is. “De covid-crisis zorgde voor een nog beter overleg tussen stad en de vzw. Dit heeft geleid tot kennis van voedseltekorten, hogere transparantie over het cliënten bestand en de werking,” aldus de schepen van welzijn.

De voorbije periode heeft het stadsbestuur de jaarlijkse subsidie verhoogd en de bijkomende middelen vanuit de federale overheid integraal doorgestort. De stad plant om in overleg met vzw Op ’t Spoor ook ruim 5000 euro bijkomende middelen te voorzien en communicatie naar voedselleveranciers te versterken. Ook wil de stad inspelen op de langer wordende rijen met het mobiel dienstencentrum. Wachtenden kunnen in De Wissel terecht, zodat men niet buiten hoeft te wachten. Ook worden de bijkomende rechten en noden van cliënten actiever verkend en begeleid.

In eerste instantie doen de scholen zelf inspanningen tegen boterhammendozen met bedorven voeding, te weinig of geen inhoud. In tweede instantie wordt het CLB of de brugfiguur betrokken om dit nauwer op te volgen en aan duurzame oplossingen te werken. “De stad kwam de voorbije 2 jaar tussen in de schoolfacturen voor warme maaltijden. Met de hervorming van het steunbarema, willen we dit heropnemen,” aldus schepen Ryde.