Stad belooft propere afwerking opslag Chiro Hollebeke

15 November 2021

Stad belooft propere afwerking opslag Chiro Hollebeke

Een maand na de tussenkomst over de toestand van de lokalen van Chiro Voormezele kwam raadslid Vancayseele (Groen Ieper) opnieuw tussen over jeugdinfrastrucutuur. De extra opslagruimte die de stad heeft voorzien voor Chiro Vlamertinge en Chiro Hollebeke vragen volgens hem nog de nodige afwerking."Dat Chiro Vlamertinge en Chiro Hollebeke extra opslagruimte kregen is een goede zaak. Zeecontainers zijn hierin de minst omslachtige oplossing, al moeten we toch even stilstaan bij deze keuze voor Chiro Hollebeke", begint Sam van Groen Ieper. De rode containers aan Chiro Vlamertinge zitten volgens hem nog redelijk uit het zicht en passen bij het gebouw, maar de roeste gele containers in Hollebeke kunnen volgens het gemeenteraadslid problematisch zijn. Groen vreest dat in het geval van Hollebeke de containers zouden kunnen aanzetten tot vandalisme of een verloedering van het bijhorend speelplein. Groen Ieper vroeg op de gemeenteraad of er nog omgevingswerken kom rond de containers en of de jeugdbewegingen de containers nog zullen opvrolijken zodat ze beter in de omgeving passen. Schepen van jeugd Dimitry Soenen verduidelijkt dat er nog een rek voor sjorbalken met afdak tussen beide containers komt. "In samenwerking met de Chiro's zullen de containers worden ingekleed," bevestigd de schepen: "we kunnen al meegeven dat we voor een donkere kleur gaan met eventueel een logo van de Chiro in verwerkt." Soenen verzekerd dat dit proper zal worden afgewerkt. In Hollebeke zal de stad ook verder kijken hoe de containers beter kunnen worden geïntegreerd op het speelplein. "De Jeugddienst is samen met de Groendienst aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn qua grondwerken om dit proper af te werken." De Groene fractie kijkt uit naar het definitieve resultaat en bedankt de schepen voor deze investering.