Voorlopig geen fietsboxen in Ieper

09 Maart 2020

Voorlopig geen fietsboxen in Ieper

Afgelopen gemeenteraad stelde Groen-raadslid Sam de vraag of de stad een project met fietsboxen zou willen starten. Groen wil hiermee tegemoet komen aan bewoners die niet over een garage beschikken en hun fiets op straat of de gang moeten plaatsen. Een situatie die zorgt voor heel wat ongemakken. "Fietsboxen vergemakkelijken het gebruik van de fiets voor centrabewoners" -Sam Vancayseele Naast meer fietsparking voor de bezoekers van Ieper en haar deelgemeentes wil Groen ook denken aan de lokale bewoners. Zij beschikken niet altijd over een garage en zijn dan vaak genoodzaakt om hun fiets op straat of op de gang te parkeren. Groen Ieper vroeg dan ook of het stadsbestuur het concept van fietsboxen genegen zou zijn? "Fietsboxen zijn afsluitbare, overdekte fietsbergplaatsen," legt Sam toe, "ze geven de kans om je fiets veilig op te bergen en vergemakkelijkt het gebruik van de fiets voor de centrumbewoner." Afhankelijk van het model is er ruimte voor vijf fietsen. De meest gangbare box neemt de ruimte van een parkeerplaats in, maar de boxen zijn niet altijd even aantrekkelijk. "Om deze beter in het straatbeeld te integreren, zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de box van wat groen te voorzien of de box met een zitbank te combineren," stelt raadslid Vancayseele voor. "Buurtbewoners zouden een aanvraag kunnen indienen voor een plaats in dergelijke fietsbox of meerdere bewoners kunnen samen een aanvraag indienen tot het plaatsen van een fietsbox. Via een huurcontract, worden deze plaatsen dan jaarlijks aan een democratische prijs verhuurd." Burgemeester Talpe diende van antwoord "Op zich zijn we het idee van fietsboxen genegen. We hebben dit vorig jaar ook bekeken al bij de besprekingen rond het meerjarenplan." De burgemeester merkt echter op dat de ervaring met fietsboxen niet eenzijdig positief zijn, zoals in Gent waar geen fietsboxen meer worden bijgekocht. "Ook de hoge aankoopprijs en de prijs van het onderhoud moeten in rekening houden, bovendien worden ze dikwijls het slachtoffer van vandalisme," besluit Emmily Talpe. "We kijken in de richting van inpandige oplossingen, zoals leegstaande garageboxen en ander panden in het centrum" - Emmily Talpe Het stadsbestuur denkt wel na over een alternatief, dat ook goedkoper zou moeten zijn. "We stellen vast dat er dikwijls gebrek aan ruimte is om dergelijke constructies te plaatsen in de buurten waar er grote vraag is naar fietsparkeerplaatsen, daarom kijken we ook richting inpandige oplossingen," licht de burgemeester toe, "zoals leegstaande garageboxen of andere panden in het centrum, die we zouden kunnen omvormen naar een collectieve fietsenstalling voor de buurt." De burgemeester roept dan ook op om indien u panden kent die hiervoor in aanmerking komen, dat door te geven. Daarnaast zal het stadsbestuur ook de vraag naar fietsparking meten via een kleine bevraging.