Groen Ieper mist sociale vernieuwing, klimaatambitie en een bestuur dat durft kiezen

04 December 2019

Groen Ieper mist sociale vernieuwing, klimaatambitie en een bestuur dat durft kiezen

Op de gemeenteraad van 2 december werd de meerjarenplanning van het Ieperse bestuur voorgelegd aan de gemeenteraad. Groen Ieper besloot om tegen te stemmen. Dit deden we niet zomaar, vooral in het sociaal beleid, de visie op klimaat en de keuzes op vlak van mobiliteit kunnen we ons niet vinden in dit bestuur. Wij zouden het anders aanpakken en willen in dit artikel ook even schetsen op welke punten het beter kon.  "De extra sociale ambitie blijft uit" - Sam Vancayseele "Tijdens de vorige verkiezingen stonden sociale punten bovenaan de agenda van Groen Ieper," vertelt gemeenteraadslid Vancayseele: "We waren dan ook verheugd om onder andere een sociaal huis en het aanvullend inkomen in het bestuursakkoord te zien." Maar die positieve zaken bleken voor Groen van korte duur. Sam Vancayseele is kritisch: "Het sociaal huis zal niet meer dan een veredeld dienstencentrum zijn, een samenvoegsel van de twee bestaande dienstencentra, weliswaar wordt meer ruimte beloofd." "Ook het aanvullend inkomen wordt toch niet uitgerold, dat is een belangrijk middel om de groeiende groep werkende armen in te dijken," vult hij verder aan: "Een leefloner die een laagbetaalde baan vindt wordt momenteel gestraft omdat alle sociale steun plots wegvalt." Nu het OCMW ingekanteld wordt in de stad, had Groen Ieper verwacht dat de efficiëntiewinsten extra ambitie verzekerden, dit blijft volgens beide gemeenteraadsleden uit. "Het beleid gaat op een bemoederende manier om met armoede en durft niet te vernieuwen." - Jordy Sabels "Ik moet Sam hier bijtreden," vertelt Jordy Sabels: "Het kansarmoedebeleid is voor iemand die zelf uit zo een situatie komt ondermaats." Groen noemt het Ieperse sociale beleid bemoederend en mist een vernieuwde aanpak op vlak van armoede. "We missen ook een tweede brugfiguur die specifiek gevraagd werd door de scholen," geeft raadslid Sabels aan: "Zo een brugpersoon is de sleutel om armoede aan te pakken op de meest efficiënte manier mogelijk, bij de kiem van het probleem, de jongeren in de klas."  Ook op vlak van mobiliteit blijft Groen op haar honger zitten. "Het bestuur wil alle vervoermiddelen zijn plaats te geven in een middeleeuwse stadskern, op dat vlak durft het niet kiezen," aldus Jordy. Auto’s hoeven per definitie niet te worden geweerd volgens Groen, maar Jordy mist net iets meer ambitie om de andere weggebruikers wat extra zuurstof te geven.  Het klimaatbeleid van Ieper legt te weinig focus op vernieuwing geven beide raadsleden aan. "Het legt de focus vooral op milieu en veel te weinig op de echte kern van wat een klimaatplan zou moeten zijn: Sensibilisering, klimaatadaptatie en bovenal de industrie aanpakken,"  vindt raadslid Sabels: "De bedrijventerreinen zouden zoals in Lommel klimaatneutraal moeten worden. VOKA maakt ook duidelijk dat de bedrijven daarin wel mee willen, maar we missen op dat vlak weinig ambitie van dit bestuur." Groen hoopt dat het bestuur burgers en de bedrijven meetrekt in het verhaal, ondanks het beperkte budget voor informatieverstrekking op het vlak van klimaat.  "Er zijn uiteraard ook positieve punten" - Jordy Sabels Programma’s sluiten op lokaal vlak nauw op elkaar aan, Groen ziet dan ook heel wat positieve zaken in het akkoord staan. "Er wordt ingezet op meer inspraak zowel digitaal als offline, er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, renovatie van sociale woningen, een kinderopvangloket en het skatepark, allemaal positieve zaken waar we als fractie zeker achter staan," besluit Jordy: "We zijn dan ook blij dat er verschillende punten uit ons programma terug te vinden zijn in deze meerjarenplanning."