Groen Ieper wil met Proximus gebouw een parkeervrije markt

10 April 2021

Groen Ieper wil met Proximus gebouw een parkeervrije markt

Het Proximus-gebouw in de Vooruitgangstraat staat te koop. Groen-fractieleider Jordy Sabels hoopt dat de stad de site koopt en stelt voor om er onder andere een parkeertoren in onder te brengen. Op deze manier wil de partij werken aan een parkeerluw centrum.Op gemeenteraad van maandag 29 maart vroeg Groen bij monde van Jordy of de stad bekijkt om het voormalige Proximus-gebouw aan te kopen. Het gebouw met een oppervlakte van 1.757 m² bied volgens Groen heel wat kansen voor sociaal-culturele projecten op de korte termijn en kan een deel ook vervangen worden door een parkeertoren. "De burgemeester beloofde tijdens de verkiezingen een ondergrondse parking in het centrum, een parkeertoren is volgens ons een duurzaam en financieel interessanter alternatief om de markt parkeervrij te maken," vertelt Jordy. "Ik ben echt blij dat het gebouw te koop staat, we vinden het momenteel een doorn in het oog, maar het heeft veel kansen voor Ieper. Het mag jullie verbazen dat Groen voor een parkeertoren is in het centrum, maar dit lijkt ons de beste oplossing om echt naar een parkeerluw centrum te gaan," verduidelijkt Sabels: "Een moderne parkeertoren kan volgens ons slim worden gebouwd, zodat er in de toekomst ook andere mogelijkheden zijn. Mits een groenmuur kan het uitzicht smaakvoller worden gemaakt." Schepen Philip Bolle (Vooruit) bevestigd dat het stadsbestuur wel degelijk interesse heeft in het pand. "Er zijn wel wat mogelijkheden binnen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, sociaal-culturele doeleinden, lokale economie en woongelegenheid, ook een parkeertoren zou hier in principe mogelijk zijn," verduidelijkt Bolle.