Groen vraagt totaalaanpak van de rally

07 Juni 2021

Groen vraagt totaalaanpak van de rally

Groen Ieper hekelt de verschillende tijdelijke reglementen en het gebrek aan een totale toekomstvisie omtrent de Rally. Daarnaast vindt Groen dat het wereldkampioenschap een gevaarlijk precedent is en enkele veiligheidsmaatregelen terugdraait.Groen wil een bredere en doordachte visie omtrent de Rally in overleg met verschillende belanghebbenden om zo tot een volledige politieverordening te komen. "We juichen initiatieven als het verbod op blikjes toe, maar er is een gebrek aan overzichtelijk toekomstplan," vertelt raadslid Jordy Sabels "Groen wil extra aandacht voor de leefbaarheid van de bewoners en blijft er op hameren dat de bebouwde kom geen plaats is voor het organiseren van een rally en nefast is voor de leefbaarheid van zowel het stadscentrum als de dorpen."  Er waren al verschillende initiatieven om de veiligheid te verhogen, toch blijven de snelheidsovertredingen rondom de rally een gevaarlijk neveneffect. Daarom wil Groen een grotere controle op asociaal rijgedrag zoals overdreven snelheid 2 weken voor en 2 weken na de rally. "Ieder zijn hobby, maar een redelijke aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid lijkt ons op zijn plaats," Met de organisatie van het wereldkampioenschap ziet Groen heel wat verworven veiligheidsmaatregelen in de prullenbak belanden. ZO bestaat de wedstrijd opnieuw uit ritten na zonsondergang die met reden werden afgeschaft. Ook vormen de parcours deze editie een groter gevaar voor de bebouwing naast het parcours en vreest Groen voor ongevallen. Tenslotte zorgt het wereldkampioenschap voor een extra rallywedstrijd, wat Groen liever beperkt ziet. "Ieder zijn hobby, maar een redelijke aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid lijkt ons op zijn plaats," vertelt Jordy.