Jordy Sabels trekt lijst Groen Ieper

17 Maart 2018

Jordy Sabels trekt lijst Groen Ieper

Deze namiddag heeft Groen Ieper de eerste plaatsen bekend gemaakt voor degemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De drie eerste plaatsen worden ingevuld door drie jonge enthousiaste mensen diemomenteel zeer actief zijn in Jong Groen en van dichtbij betrokken zijn bij deopmaak van het programma van Groen. Groen gaat voor drie verkozenen op 14oktober en zet dit sterke trio voorop in de hoop dat zij als ploeg naar degemeenteraad kunnen. 1. Jordy Sabels, 26 jaar, reisadviseur bij JEKA en voorzitter van Jong Groen. Jordyis niet afkomstig uit de streek en liet zich door de liefde naar Ieper brengen. Opkorte tijd is hij al zeer goed vertrouwd geraakt met het leven en de politiek in Ieper.2. Veerle Billiau, 29 jaar, groeide op in Ieper, studeerde bio-ingenieur in Gent enbleef daar enkele jaren hangen. Veerle keerde terug naar Ieper en werkt alsleerkracht in Immaculata.3. Sam Vancayseele, 24 jaar, student sociaal werk. Sam studeert in Gent en wil nazijn studies terug in Ieper komen wonen en werk zoeken in de omgeving. Een trio dat bewijst dat er wel degelijk jonge mensen zijn die in Ieper willen wonenen zich in Ieper willen engageren. Groen schuift dit trio naar voor als “de toekomstvan Groen, de groene toekomst van Ieper”. Ook de volgende twee plaatsen zijn toegekend4. Shari Platteeuw, 30 jaar, erfgoedconsulent5. Christophe Gantois, 45 jaar, verkoperBeide zetelden korte tijd in de gemeenteraad tijdens de vorige legislatuur. Beidemoesten ontslag nemen omwille van persoonlijke redenen. Nu zijn voor hen deomstandigheden veranderd, maar hun engagement voor Groen is gebleven. Tot slot werd afgesproken dat Vera Lannoo, huidig gemeenteraadslid, de lijst zalduwen. Nu wordt verder gewerkt aan de opvulling van de lijst. Groen hoopt deze keer meteen volledige lijst naar de kiezer te kunnen trekken.