Kathleen Bevernage

Plaats 6

Kathleen Bevernage is een jonggepensioneerde na een leven vol passie voor haar werk en engagement als vrijwilliger in verenigingen, die bezig zijn met milieu, derdewereldproblematiek of andere sociale thema’s. Ze is sinds 1990 lid van Groen en was  op verschillende niveaus actief: lokaal als voorzitter van Groen Ieper en even als OCMW-raadslid, maar ook als lid van het provinciaal bestuur, de Politieke Raad en nu ook van Groen Plus West-Vlaanderen.

“Ieper moet worden ontsloten
voor iedereen! Met begaanbare
voetpaden, toegankelijke en
bereikbare openbare gebouwen
en pleinen én begrijpelijke
communicatie, kunnen we al
veel bereiken.”

Ze werkt mee aan een menselijkere samenleving via haar engagementen als voorzitter van  WVA (Westhoek Vrijetijd Anders, een vzw die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking helpt om op maat hun vrije tijd in te vullen) en als lid van de raad van beheer van SOWEPO (sociale werkplaats Poperinge, een maatwerkbedrijf die werk verschaft aan mensen die moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen). Verder is ze nog actief in het Ieperse seniorennetwerk, is ze mede-oprichter van een Adviesraad voor mensen met handicap in Ieper en netwerker binnen Inter (toegankelijkheidsplatform).

Ze gelooft in een eerlijker samenleving, daar werkt ze aan als vrijwilliger van de Oxfam Wereldwinkel (eerlijke handel met het zuiden), als klant bij de regionale boeren via de Buurderij (eerlijke prijs voor kwaliteitsvoeding van de korte keten), als oprichter van LETS Ieper (een ruilsysteem waar mensen dingen voor elkaar doen en waar ook mensen met een beperkt inkomen  aan kunnen deelnemen) en als trekker van de Fair-Tradegroep Ieper (advies aan gemeentebestuur om FT-producten aan te kopen en te promoten)

Ook in het streven naar een gezondere samenleving, droeg en draagt ze haar steentje bij. Kathleen werkte  beroepshalve 24 jaar als thuisverpleegkundige, zat 6 jaar in LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg, rond gezondheidspreventie), was 1 jaar milieuambtenaar in Kortemark en  4 jaar duurzaamheidsambtenaar in De Panne. Nu is ze lid van de Ieperse milieuraad en de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

“Groen is volgens mij
de enige partij  met
een echte toekomstvisie.”

Haar fysieke beperking belet haar duidelijk niet om zich nog steeds op allerlei vlakken te engageren. Toch pleit Kathleen nog steeds dat Ieper moet worden ontsloten voor iedereen. Met begaanbare voetpaden, toegankelijke en bereikbare openbare gebouwen en pleinen en begrijpelijke communicatie, kunnen we volgens haar al veel bereiken. Dat maakt van Kathleen een échte ‘doener’. Ze blijf niet bij de pakken zitten, praat heel veel en graag met mensen, jong of oud, met of zonder beperkingen. Daar leert ze veel uit en was voor haar de reden waarom ze zich indertijd politiek wou engageren. Ze wou een stem in het politieke debat, niet werkloos toezien op wat er rond haar gebeurde. Groen sluit het beste aan bij wat ze verwacht van de samenleving en ze is nog altijd blij met de keuze die ze toen maakte. Groen is volgens haar de enige partij  met een echte toekomstvisie.