Sam Vancayseele

Plaats 3

Sam Vancayseele is 24 jaar, student 'Sociaal Werk' en ondervoorzitter van Jong Groen Ieper. Deze goedlachse jongeheer zat jarenlang in de Ieperse Académie en is oud-leider in de KSA. Zijn geloof in Groen Ieper is stevig als een rots en hij ziet hierin hét progressieve alternatief dat Ieper adem wil geven. Hij hoopt dat veel andere jongeren, die ook zo hard in de politiek geloven, dezelfde kansen krijgen in de andere partijen. Hij wenst hen het beste toe en dat we bruggen kunnen bouwen naar elkaar.
Het ecologisch gedachtegoed staat centraal in zijn leven en hij tracht dit dan ook zoveel mogelijk na te streven in zijn eigen levensstijl. Hij vindt dan ook dat iedereen een kracht in zich heeft om zelf mee te werken aan de verandering. Voor hem is elke stap, hoe klein die ook mag zijn, van belang.

"Ieper moet dringend haar
tanden zetten in een sterker
lokaal sociaal beleid, laat
ons dan ook al die straffe 
dienstverleners verenigen
met een fysiek sociaal huis."

Ieper heeft nood aan een sterker lokaal sociaal beleid en Sam wil dit project starten met het uitrollen van een fysiek sociaal huis. Hij ziet dat 'huis' dan ook als het aanspreekpunt dat een schakel vormt tussen alle burgers, vrijwilligers, de stadsdiensten, het OCMW, allerlei vzw's, jeugdverenigingen en iedereen die een link heeft met sociale dienstverlening. Welzijn, armoede en sociale uitsluiting zijn volgens hem dé grote uitdagingen voor de komende legislatuur. Het omzetten van het 'integraal lokaal sociaal beleid' in concrete realisaties vanuit een grondrechtenbenadering, zijn moeilijker dan je zou denken en dus moeten we volgens hem meer dan ooit aan hetzelfde zeel trekken.

Ook op vlak van landbouw, het betrekken van de deelgemeentes, mobiliteit en een lange termijnvisie voor stedelijke investeringen ziet hij grote uitdagingen. Luisteren naar iedereen, de tijd nemen om beslissingen te nemen en denken over legislaturen heen, zijn volgens hem de sleutel tot sterke keuzes. Sam is gedreven en wil de komende jaren dan ook vol passie meewerken aan een
eerlijker, menselijker en gezonder Ieper.