Sam Vancayseele

Voorzitter

Sam Vancayseele is 25 jaar, Sociaal Werker en voorzitter van Groen Ieper. Sam zat jarenlang in de Ieperse Académie en deed ervaring op als (hoofd)leider in de KSA, als studentenvertegenwoordiger en als covoorzitter bij Jong Groen Ieper

Thema's
zorg en welzijn, jeugd, ruimtelijke ordening, participatie, cultuur en milieu

Functies en vertegenwoordiging
Voorzitter, plaatsvervangend gemeenteraadslid, webbeheerder, milieuraad, raad van bestuur VZW Argos, algemene vergadering ACCI vzw, algemene vergadering VOT, AGB SPIE en vervanger plenaire commissie verkeer

Waarom kies je voor Groen Ieper?
Ik geloof sterk in het ecologisme en wil mijn tanden zetten in een sterker sociaal beleid voor Ieper. Ieper is een stad met veel potentieel en veel groen, daar kunnen we volgens mij meer uithalen. Groen Ieper durft keuzes maken voor nieuwe projecten, hoe het anders kan en hoe we een progressieve weg kunnen inslaan. Ik ben gedreven en wil de komende jaren dan ook vol passie meewerken aan Ieper.

"Ieper moet dringend haar
tanden zetten in een sterker
lokaal sociaal beleid, laat
ons dan ook al die straffe 
dienstverleners verenigen
met een fysiek sociaal huis."

Ik wens een stad met aandacht voor leefbaarheid, groene longen en welzijn. Een stad met aandacht voor de kwetsbare weggebruiker, onze minder mobiele inwoners en voor mensen die zich niet thuis voelen. Ik wens dat Ieper verder denkt dan zes jaar, een stad die luistert naar de deelgemeenten en alle Ieperlingen. Ik wens dat Ieper gelooft in zichzelf en grote stappen zet naar een klimaatneutrale stad, naar een stad die menselijker, eerlijker en gezonder is.

 

Thema's