Groen Ieper dient klacht in bij Unia

30 December 2021

Groen Ieper dient klacht in bij Unia

Groen pikt het niet dat Ieper 2030 asielzoekers "importcriminelen" heeft genoemd op Facebook. Dat gebeurde naar aanleiding van het nieuws dat jeugdherberg The Poppies tijdelijk 90 asielzoekers zal opvangen. Ze zijn een flauw afkooksel van de partij waar ze ooit deel van uitmaakten Fractieleider Jordy Sabels van Groen Ieper is niet mals voor Ieper 2030. "De partij zegt constant dat ze afstand neemt van het discours van Vlaams Belang, maar ze blijven hun posts delen en racistische commentaar geven op Facebook. Er is helemaal geen afstand genomen. De maskers zijn voor de zoveelste keer afgevallen. Ze zijn een flauw afkooksel van de partij waar ze ooit deel van uitmaakten." Naast de klacht bij Unia heeft Groen de racistische commentaar ook gerapporteerd bij Facebook zelf. Tegen Vlaams Belang, die zich ook negatief had geuit over de tijdelijke opvang van de asielzoekers, dient Groen geen klacht in. "Dan zouden we elke dag bezig blijven. Dat heeft weinig nut." Groen Ieper betreurt ook de berichtgeving door het Ieperse stadsbestuur naar aanleiding van het privé-initiatief. Zo vertelde schepen Ryde: "In nauw overleg met de lokale centrumleider, politie en de stadsdiensten zal gezorgd worden voor de nodige randvoorwaarden om dit korte verblijf voor iedereen, buurt en de op te vangen personen, zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen." Volgens Groen zorgt dergelijke manier van communiceren voor onnodig negatieve framing en wordt hiermee een angstgevoel naar buurtbewoners en andere Ieperlingen gecreëerd. De 90 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in jeugdherberg The Poppies omdat de bedden toch leegstaan. De Britse scholen die er normaal verblijven, blijven weg wegens corona en de Brexit. Er wordt voor de langere termijn naar een alternatieve oplossing voor de asielzoekers gezocht.