Meenseweg blijft onveilig

03 Oktober 2022

Meenseweg blijft onveilig

We moeten het verkeersgevoel voor fietsers vergroten

Op de gemeenteraad wees Groen nogmaals op de onveilige omgeving rond de Sint-Jozefschool is. Een punt waarover de school zelf meermaals aan de alarmbel trok. Één van de belangrijke punten is de fietsveiligheid. 

De Meenseweg is een belangrijke invalsweg met daaraan een school, een rusthuis, verschillende winkels/bedrijven en ook dichte bewoning. Dit zorgt er voor dat er veel verkeer samen wordt gebracht en er in de drukte een gevaarlijke situatie ontstaat voor fietsende kinderen.

We moeten het verkeersgevoel voor fietsers vergroten

“We weten dat er momenteel geen budget is voorzien, maar vroegen ons af of we door middel van bijvoorbeeld tijdelijke betonnen verkeergeleiders het veiligheidsgevoel voor fietsers kunnen vergroten,” aldus raadslid Vancayseele (Groen): “Daarnaast kunnen ook wegmarkeringen worden gewijzigd en op sommige plaatsen het fietspad worden geplaatst tussen het voetpad en de parkeerplaatsen. Een ander gevaarlijk punt is de uitrit van de parking van de supermarkt, daar vroegen we ons af of auto’s er kunnen worden verplicht om bij uitrijden enkel rechtsaf te mogen. Dit zou één van de maatregelen kunnen zijn om het aantal verkeersconflicten te kunnen beperken.“

Volgens burgemeester Talpe, bevoegd voor mobiliteit, werden er de voorbije jaren al heel wat initiatieven genomen voor veilige schoolomgevingen. Onder andere de proefrotonde, een proefproject met een gevleugeld zebrapad en een bijkomende oversteek moeten zorgen voor verbetering. “Met een parkeerverbod tussen de in- en uitrit van de parking van de supermarkt, zal de de zichtbaarheid verhogen en wordt het gemakkelijker om de weg te kruisen.”

Belangrijkste maatregel is waarschijnlijk dat de stad subsidies gevraagd én gekregen heeft voor een veilige schoolroute die via de Hovelandlaan en Robrecht van Bethunelaan naar de achterzijde van de school loopt. Daarbij komen er snelheidsremmende maatregelen in de Bethunelaan, een veilige oversteek met voetpaduitstulpingen in de Hovelandlaan en een optimalisatie van de trage weg tussen de Oude Kortrijkstraat en Hovelandlaan.

We hopen vooral op maatregelen voor de Meenseweg zelf

De stad is geen voorstander van betonnen verkeersgeleiders, omdat deze aanrijgevoelig zijn. Obstakels kunnen door uitwijkende auto’s net gevaarlijk zijn voor de zwakke weggebruiker. Groen volgt deze redenering, maar hoopt vooral op extra maatregelen voor de Meenseweg zelf.