Migratiebeleid: lokaal, nationaal, europees

21 Maart 2023

Migratiebeleid: lokaal, nationaal, europees

Drie verontrustende artikels in één en hetzelfde weekend. Het roept vragen op.

Een beschouwing door lokaal voorzitter Riane Malfait

1. Locaal: Ieper 11 maart 2023

In Ieper, in een drukke winkelstraat vlak bij de Grote Markt, is een leegstand winkelpand gekraakt. (link artikel)

De burgemeester is op de hoogte gebracht en onderneemt actie, vanuit het standpunt: “Het is iets dat we moeten tegenhouden”. Ieper wil de leegstand aanpakken om dit soort ‘onveilige’ toestanden in de toekomst te vermijden.

We stellen vast dat in het artikel niets geschreven wordt over de mensen zelf die hun toevlucht gezocht hebben in dit leegstaande pand. Geen nieuwsgierige vragen naar: Wie zijn die mensen? Zijn ze arm en dakloos? Zijn ze op de vlucht en dakloos? Zijn ze migrant en dakloos? Kunnen ze terecht in de daklozenopvang? We zijn vooral verbijsterd dat voor de politieke meerderheid dat soort vragen niet prioritair zijn. Dakloosheid is een (on)recht. Daklozen hebben dus recht op menswaardige opvangplaatsen. Het is onze ethische en politieke verantwoordelijkheid om onrechtvaardigheden op te sporen, te onderzoeken en oplossingen te vinden. Wat drijft iemand ertoe om een leegstaande winkel te kraken? Er is in de pers ook sprake van ‘mensen
met kleur die daar binnen stappen’. Dit zet nieuwkomers, vluchtelingen, migranten alweer in een negatief daglicht. Voorafgaand aan het onderzoek wordt gesuggereerd dat het om mensen van vreemde origine gaat die strafbare feiten plegen. Dit heeft toch een racistische ondertoon.

2. Nationaal: Brussel 12 maart 2023

Een vijftigtal asielzoekers is vanmiddag ingetrokken in de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum, in de buurt van het Brusselse Noordstation. (link artikel) Prioritair is het ontruimen van de locatie. Die mensen belanden dan op straat, zonder alternatief. Tegelijkertijd worden alternatieve oplossingen die de asielzoekers zelf en Belgische burgers opzetten, vernield.

We zijn matig enthousiast over de inspanningen die nu geleverd worden door de regering. We willen ons echter niet laten sussen. De extra plaatsen die gecreëerd worden zijn een soort van doekje voor het bloeden, ruimschoots onvoldoende. We moeten als gemeente en als land een oplossing vinden voor alle asielzoekers die daar recht op hebben. En daarbij vooral stoppen met alleen maar brandjes blussen. Migratie is een mensenrecht en inherent aan deze tijd en schreeuwt naar oplossingen op lange termijn.

3. Europees: 12 maart 2023

Een rubberboot was op weg van Libië naar Italië. 17 mensen konden gered worden door een vrachtschip dat in de buurt was, 30 anderen zijn nog altijd vermist en wellicht verdronken. De Italiaanse kustwacht kwam niet in actie, vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat ze in Libische wateren waren. (link) Er kwamen de afgelopen jaren alleen al in Italië duizenden vluchtelingen en migranten aan land. Europa vindt geen menswaardig antwoord op die stroom van ontheemde mensen.

Deze toestanden zijn onaanvaardbaar en beschamend. Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor dit ‘wereldprobleem’. En of we dat willen of niet, we hebben
er allemaal mee te maken. Federaal en lokaal. We dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Misschien vinden we een manier om van migratie minder een crisis te maken en meer te focussen op de nieuwe intrinsieke mogelijkheden. Hier en daar hebben we migratie zelfs nodig om als land verder te ontwikkelen. Misschien kunnen we daar als individu en als gemeentebestuur alvast mee beginnen. Een andere bril opzetten. Veranderen van perspectief en mind set. Omdat we weten dat verandering van onderuit druk kan zetten op het beleid en dus effect heeft. Een waardevolle democratische dynamiek.