Na Ieper koersstad, nu ook Ieper Fietsstad?

25 Oktober 2019

Na Ieper koersstad, nu ook Ieper Fietsstad?

We worden straks een wielerstad, met de startplek voor één van de mooiste klassiekers van het jaar, maar in de ziel van het beleid zit vooral een autostad. Autoloze zondag was daar voor Groen Ieper het grootste bewijs van en dat baart ons wel degelijk zorgen. Op vrijdag stond het nog in De Morgen: “In de eerste 6 maanden van 2019 vielen de meeste fietsdoden in de laatste 10 jaar.” Een grondige aanpak van de fietsinfrastructuur zal meer dan zeker in de meerjarenplanning zitten, maar vandaag willen we een voorstel doen dat sneller kan doorgevoerd worden doordat de budgettaire impact minimaal is. "In Ieper is zo een fietsstratennetwerk opstarten eigenlijk vrij simpel" - raadslid Sabels Mechelen, Gent en Kortrijk hebben alle drie een liberale burgemeester en ze floreren in het aantal fietsstraten. Het bestuursakkoord haalt ze ook aan als een optie om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen. "In Ieper is zo een fietsstratennetwerk opstarten eigenlijk vrij simpel. Elke straat met een rijbaan van minder dan 4-5 meter breed is eigenlijk al een straat waar de fietser niet mag ingehaald worden", vertelt raadslid Sabels, "Dit zijn straten zoals de Stationstraat, Stuerstraat, Menenstraat, Diksmuidestraat, Boterstraat…" "We kunnen zeker leren uit de ervaring van andere steden, maar moeten vooral een beleid schrijven voor Ieper." - burgemeester Talpe "Wij vragen geen netwerk van 147 straten zoals in Mechelen, maar kan het stadsbestuur bekijken om de straten smaller dan vier/vijf meter binnen de stadsmuren versneld om te vormen naar een fietsstraat?", stelde Jordy tijdens de gemeenteraad van 7 oktober. Burgemeester Talpe (Open Ieper) repliceerde: “In het bestuursakkoord staat de ambitie om van Ieper een fietsvriendelijke stad te maken. Bij de heraanleg van straten en pleinen houden we al maximum rekening met de fietsers. We bekijken ook hoe we op korte termijn een aantal pijnpunten kunnen aanpakken. Nu wat fietsstraten betreft zijn er inderdaad mogelijkheden in de binnenstad, maar dit moet vooral worden uitgedacht binnen een groter geheel en een doordacht fietsnetwerk. We kunnen zeker leren uit de ervaring van andere steden, maar moeten vooral een beleid schrijven voor Ieper." "Het gaat hem daarnaast ook over de verkeersveiligheid verhogen voor de fietsers" - raadslid Sabels "Op maat van onze stad hoor ik graag. We zijn een middeleeuwse stad, waardoor het stratenpatroon vaak smal is en daardoor zijn deze straten eigenlijk al fietsstraten", verduidelijkte Jordy Sabels, "Dus de omvorming van die specifieke straten (zoals de Boterstraat), lijkt me nogal logisch." "Het gaat hem daarnaast ook over de verkeersveiligheid verhogen voor de fietsers", benadrukte raadslid Sabels, "In de eerste 6 maanden van 2019 zijn er namelijk nog nooit zoveel fietsdoden gevallen als nu, als we het bekijken over een periode van tien jaar."