Nieuwjaarsbrief 2023

08 Januari 2023

Nieuwjaarsbrief 2023

We merken dat vrijwilligers ‘toestanden’ moeten oplossen

Riane Malfait (°1957) is covoorzitter bij Groen Ieper en is als vrijwilliger geëngageerd in het project ‘Wakker voor Vrede’. Ze ondersteunt ook vrijwilligers in vluchtelingenkampen en schreef de bundel ‘Graveyards en andere verliezen’.

 

Beste lezers,

 

Een jaar later, herlees ik onze nieuwjaarsbrief 2022. Een pleidooi voor menselijkheid. Wat hangt er in de lucht waardoor dit het thema van een nieuwsjaarbrief wordt? En hoe is het nu? Wat kunnen we verwachten? En vooral: hoe kan ieder van ons de wereld een beetje verwarmen met ‘een kleine daad van groot verzet’?

2022 gaat de geschiedenis in als rampjaar:

Droogte, overstromingen, vluchtelingenstromen, prikkeldraad, oorlog, dictatuur, bewapening, democratie in gevaar, vrouwen in verdrukking, hongersnood, planten- en diersoorten bedreigd, verregaande vervuiling van lucht en water en aarde. Het vuur ligt ons aan de schenen.

2022 gaat ook de geschiedenis in als jaar van de solidariteit:

Het jaar van de vrijwilliger? Het jaar waarin zoveel mensen vanuit empathie met hun medemensen de handen uit de mouwen steken, het beste van zichzelf geven, hun huizen openstellen, solidair actie voeren, samenwerken voor het goede doel, een zekere bereidheid tonen om vrede te vinden met ‘iets minder’.

We merken dat vrijwilligers ‘toestanden’ moeten oplossen

We hebben een warm hart voor iedereen die zich vrijwillig engageert. We worden echter opstandig als we merken dat vrijwilligers ‘toestanden’ moeten oplossen omdat essentiële zaken te weinig aandacht en support krijgen vanuit het beleid.

Misschien gaat het over ‘leefbaarheid’. Hoe creëren we een wereld waarin ieder op zijn manier ‘een leven heeft’? En is dit niet de HAM-vraag voor de politiek: lokaal, nationaal en internationaal?

Hoe kunnen we evolueren naar een samenleving waarin de politiek de menswaardige structurele lijnen uittekent zodat vrijwilligers, ondersteund door dit kader, zich met hart en ziel kunnen engageren?

We moeten ons voorbereiden op een wereld die nog vele jaren dreigt te ontsporen en dus nood heeft aan ‘menselijk’ met elkaar omgaan, als tegenwicht voor de ‘ontmenselijking’ rondom ons. 

Laat ons kiezen voor een menswaardige politiek waarin burgers het beste van zichzelf kunnen herkennen

Beleidsmensen hebben hierin een belangrijke taak. Laat ons kiezen voor een menswaardige politiek waarin burgers het beste van zichzelf kunnen herkennen en geïnspireerd worden om samen te werken aan een leefbare stad en samen- leefbare wereld.

Dit is alvast onze intentie voor het komende jaar: elkaar ontmoeten en inspireren:

Welkom op onze AV 17/1/2023 om 19u00 in BiNUS met een hapje, een drankje en tijd om elkaar beter te leren kennen.

Welkom ook op de provinciale nieuwjaarsreceptie 21/1/2023 die doorgaat in de Kazematten in Ieper om 17u30.

 

Riane Malfait

Namens het (Jong) Groenbestuur