Kans op PFAS-vervuiling aan branweerkazerne is klein

05 Juli 2021

Kans op PFAS-vervuiling aan branweerkazerne is klein

De voorbije gemeenteraad wilde Groen meer duidelijkheid omtrent mogelijke vervuiling van PFAS en PFOS in Ieper. Iedere gemeente moet deze mogelijkheid in kaart brengen en dus wil Groen weten om welke sites het gaat. Het stadsbestuur bracht 27 voornamelijk industriële locaties in Ieper in kaart waar in het verleden PFAS werd gebruikt. "Industriële stortplaatsen, of plaatsen waar ooit stortgrond is verwerkt blijken bijzonder problematisch. Ook de omgeving van heel wat brandweerkazernes blijkt met PFOS vervuild te zijn, wegens het gebruik van blusschuim," vertelt Sam Vancayseele (Groen), "Hetzelfde geldt voor brandweeroefenterreinen of terreinen waar ooit een werd geblust met PFOS houdende producten." "Deze lijst van risicolocaties is echter beperkt en onvolledig," In Ieper zijn er 2 bedrijven wiens werkzaamheden voorkomen op de Vlaamse lijst van activiteiten waar PFOS of PFAS worden of werden gebruikt. "Deze lijst van risicolocaties is echter beperkt en onvolledig," klinkt het bezorgt bij het Groen-raadslid, "Ondertussen kwam aan het licht dat de waarden in de Ieperlee en Kemmelbeek zijn overschreden." Alle openbare besturen kregen van de minister van Binnenlands bestuur de opdracht om de locaties in kaart te brengen waar een vervuiling met PFOS of PFAS mogelijk is. Groen wil dan ook graag weten hoeveel sites er verder in kaart werden gebracht en op hoeveel sites is er vermoeden van vervuiling. "Vanwege de mogelijke vervuiling door blusschuim had Groen ook graag geweten of de brandweer grote branden gehad heeft waar mogelijks vervuiling heeft plaats gevonden," vraagt raadslid Vancayseele zich af.  "Zijn er daarnaast nog andere waterlopen in Ieper met mogelijkse vervuiling en is er een gevaar voor het drinkwater?" "OVAM kwam tot een voorlopige inschatting van ongeveer 27 voornamelijk industriële locaties in Ieper," vertelt schepen Despeghel, "Momenteel zijn de diensten bezig met het nagaan van de vergunningen om te zien of er inderdaad een vermoeden bestaat dat PFAS werd gebruikt." Ten laatste 15 juli moet het stadsbestuur een lijst overmaken aan OVAM van locaties waarbij niet met zekerheid kan worden gesteld dat er geen PFAS werd gebruikt. Op basis van deze lijst zal OVAM verdere onderzoeken uitvoeren. De Brandweerzone Westhoek onderzoekt momenteel of er bij grote branden mogelijk fluorhoudend schuim werd gebruikt. "Op dit moment is er geen weet van dergelijke locaties in Ieper," verklaart Despeghel, "sinds 2015 wordt enkel niet-fluorhoudende schuim gebruikt door de brandweerzone." De brandweerpost Ieper (Minneplein) werd slechts zeer sporadisch gebruikt als oefenterrein. Daarbovenop werkte men meestal met bluswater of klassieke detergenten die PFOS-vrij zijn, bovendien is het terrein ook al ruime tijd geasfalteerd. Op basis van de gegevens van de brandweer blijken er geen ernstige branden te zijn voor Ieper waar PFOS-houdend schuim werd gebruikt. "Het is mogelijk dat een uitgebreide studie van het drinkwater in deze aanpak zal opgenomen worden." De meetgegevens van het oppervlaktewater in de Kemmelbeek en Ieperlee zijn gebaseerd op metingen die 3-jaarlijks worden uitgevoerd door de VMM op 40 plaatsen. "Momenteel zijn er nog geen bijkomende gegevens over andere waterlopen in Ieper," vertelt schepen Despeghel, "in vergelijking met de meeste andere meetplaatsen zou je kunnen stellen dat de overschrijdingen in onze regio eerder beperkt zijn." Volgens de resultaten van een verkennend onderzoek door de VMM werd de norm van 100 nanogram PFAS per liter nergens overschreden in hun stalen. "Momenteel is de opdrachthouder van de Vlaamse Regering bezig met een gecoördineerde aanpak van de PFOS-verontreiniging." "Het is mogelijk dat een uitgebreide studie van het drinkwater in deze aanpak zal opgenomen worden."