Probleempunten afvalwater erg verspreid

11 November 2020

Probleempunten afvalwater erg verspreid

Naar aanleiding van de Pano-reportage die haar licht liet schijnen op de wantoestanden inzake de verwerking van het huishoudelijk afvalwater, stelde Groen enkel vragen op de gemeenteraad van 9 november. De huidige rioleringsgraad bedraagt 84,65% en de zuiveringsgraad scoort wat lager met 78,78%. Riolering en een correcte verwerking van ons afvalwater is belangrijk voor het leefmilieu en onze gezondheid. Tegen 2027 moet de rioleringsgraad 93,87% zijn en de zuiveringsgraad 90,55%. Ondanks de landelijke ligging scoort Ieper vrij goed, al is er voor de zuivering nog een inhaalbeweging nodig. Het zoneringsplan geeft aan in welke gebieden bijkomende riolering of IBA’s (individuele behandeling van afvalwater) moeten komen en met welke prioriteit. In landelijke gebieden zijn heel wat woningen niet aangesloten op het riool, maar worden dus IBA's geplaatst, in Ieper zijn er dat momenteel al 698 en tegen 2027 moeten er dus nog heel wat bijkomen. Overal zijn er nog plekken waar IBA’s moeten komen of waar bijkomende riolering dient te worden voorzien, maar we zien toch enkele clusters op vlak van prioritaire IBA's. Voor de waterkwaliteit werkt Vlaanderen met aandachtsgebieden. Het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek is zo'n gebied waar acties en maatregelen om de toestand van het water te verbeteren met voorrang worden uitgevoerd. Het gaat hier vooral over een te hoge concentratie aan nutriënten ten gevolge van landbouwemissies, erosie en dus ook het lozen van huishoudelijk afvalwater. Het afstroomgebied beslaat ook een deel van het Iepers grondgebied en dus zullen we hier ook heel wat prioritaire IBA's vinden. Voor het plaatsen van IBA’s werden reeds meerdere infoavonden georganiseerd gericht op de bewoners in het landelijk gebied.  Deze bewoners hebben de keuze om zelf een IBA te plaatsen of via de stad een overeenkomst af te sluiten. De kostprijs is dan dezelfde als wie op riolering moet aansluiten. Naast deze rol voorziet de stad ook in de opvolging hiervan en de uitvoering/optimalisatie van riolering in samenwerking met Aquafin. Aandachtspunt is ook de aanwezigheid van een septische put bij bestaande woningen, in afwachting van riolering of IBA afhankelijk van de omgevingsvergunning. Voor wie niet aan de voorwaarden voldoet binnen de gestelde termijn is ook een belasting mogelijk per jaar dat de aansluiting op riolering of IBA niet is uitgevoerd.  Momenteel lopen er studies voor Boezinge, de reconversie van het Ieperleekanaal, de Dikkebusseweg, de doortocht in Vlamertinge, Dikkebus en Ruuschaart-krommenelstraat. Veel is afhankelijk van het : in studie maar nog geen zicht op naar vooruitgang, afhankelijk van het agentschap Wegen en Verkeer. Opmerkelijk was dat schepen van waterbeleid Patrick Benoot opnieuw niet het woord nam, maar de uitleg werd verzorgd door schepen van openbare domein Ives Goudeseune. meer info vindt u op volvanwater.be