"Wat Jordy beschrijft als gebrek aan voldoende hulp voor kwetsbare gezinnen, is nog steeds een actueel probleem"

14 Februari 2021

De reactie van Jordy op de voorstellen van Sp.a-voorzitter Roussau toont dat er een meer genuanceerd debat nodig met een correcte schuldvraag en zonder symptoombestrijding. Dat vindt ook Riane Malfait bestuurslid bij Groen Ieper en psychotherapeut. Zij deelt dan ook graag haar reactie met ons. Vanuit mijn ervaringen als psychotherapeut, ben ik bijzonder geraakt door dit artikel. Wat Jordy beschrijft als gebrek aan voldoende hulp voor kwetsbare gezinnen, is nog steeds een actueel probleem, Ondanks de vele pogingen en initiatieven die er wel zijn, schiet de hulpverlening nog steeds tekort. De focus ligt te weinig op support en preventie. Psychiatrische problematieken, en het lijden die daarbij hoort, worden dikwijls onvoldoende herkend en soms geminimaliseerd. "Verslaving wordt te weinig begrepen als een noodoplossing in een onleefbare situatie" - Riane Malfait Verslaving wordt te weinig begrepen als een noodoplossing in een onleefbare situatie, door psychische, financiële, relationele problemen. Het vraagt structurele, maatschappelijke wijzigingen in het beleid en in de organisatie van de hulpverlening. Misschien is het allerbelangrijkste dat we stoppen met verslaafden te stigmatiseren als onverantwoordelijke mensen. Het zijn m.i. mensen die in de onmogelijkheid zijn om de dagdagelijkse verantwoordelijkheden op te nemen en dus hulp nodig hebben.  Dit vernieuwde uitgangspunt kan het antwoord zijn op de gepolariseerde standpunten betreffende wel/niet kinderen mogen krijgen. Vanuit een niet-(ver)oordelende houding, met besef van de goeie intenties die ook verslaafde moeders hebben, met begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin en waarmee sommige mensen moeten leven, samen zoeken naar efficiëntere manieren om deze complexe problematieken aan te pakken. Zijn we bij machte om hier anders mee om te gaan? "Op dit moment is er veel onmacht zowel bij beleidsmensen als bij hulpverleners. En onmacht is een slechte raadgever." Op dit moment is er veel onmacht zowel bij beleidsmensen als bij hulpverleners. En onmacht is een slechte raadgever. Dan grijpen we naar oplossingen op korte termijn (sterilisatie, strafmaatregelen) waarmee we ons geweten wat sussen. Maar we doen onze ogen dicht voor de nefaste gevolgen, zowel voor de ouders als voor het kind. Zo komen vele kinderen in de gevarenzone, herhaling van de overlevingspatronen, en dus grote kans op verslaving. Het verhaal van Jordy leert ons dat verslaving niet alleen maar ‘in de familie zit’, zoals sommigen denken, maar in stand wordt gehouden doordat we nog steeds te weinig de gepaste zorg vinden voor die kwetsbare gezinnen. Riane Malfait