Groen Ieper vraagt regenboogzebrapad

01 April 2021

Groen Ieper vraagt regenboogzebrapad

In de jongste gemeenteraad herhaalt Groen Ieper de vraag voor een regenboogzebrapad. Volgens Groen is dit nog mogelijk voor 17 mei, de internationale dag tegen homofobie. Groen Ieper had hierover vooraf gecommuniceerd en daarop verschillende haatreacties. Volgens fractieleider Jordy Sabels toont dit nog meer aan dat ook symbolische acties waarmee het stadsbestuur haar steun betuigt aan de LGBTQ+-gemeenschap nodig zijn. "Haat heeft in onze stad geen plaats." "Groen Ieper weet dat het geen evidentie is om een zichtbare plaats te vinden dat geen gewestweg is. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer staat niet te springen voor regenboogzebrapaden. Zolang de witte strepen zichtbaar zijn, is het zebrapad reglementair," verduidelijkt Jordy Sabels: "onlangs heeft Oostende dergelijk zebrapad geplaatst, dit is voor ons een extra motivatie."Burgemeester Talpe, verantwoordelijk voor mobiliteit en gelijke kansen, zal het punt voorleggen op de eerstvolgende technische verkeerscommissie. Het is nog niet zeker of 17 mei kan worden gehaald.