Een sociaal appartement moet op de sociale huurmarkt komen

04 Mei 2020

Een sociaal appartement moet op de sociale huurmarkt komen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Ieper maakt 166.000 euro vrij voor de renovatie van een sociaal appartement in de Menenstraat. Groen Ieper stelde daarbij de vraag of het appartement gebruikt zou worden voor de sociale verhuur, aangezien 700 Ieperlingen wachten op een sociale woning. Dat is echter niet zeker tot ongenoegen van de oppositiepartij. Het appartement gelegen in de Menenstraat is aan een grondige renovatie toe, zodat het opnieuw kan worden verhuurd. In totaal gaat het om een investering van 166.000 euro. Een grote hap uit het budget van 3.6 miljoen voor één woning, terwijl er 700 Ieperlingen op de wachtlijst staan. Zijn er geen investeringen die meer opbrengen voor het sociaal welzijn van onze burgers? “Wij vragen ons af of deze werken nuttig zijn en als er alternatieve pistes bekeken zijn zoals verkoop van het appartement. Zijn er geen investeringen die meer opbrengen voor het sociaal welzijn van onze burgers?”, vroeg Groen-raadslid Sam Vancayseele op de digitale gemeenteraad. “En vooral, zal dit appartement dan gebruikt worden voor sociaal verhuur of op voor de privémarkt, eens het af is? Als het appartement eigendom is van de Raad van Maatschappelijk Welzijn, lijkt ons dat een logisch gevolg.” "sociale verhuur is nog niet uitgemaakt en wordt na de oplevering beslist" “Het is een aanzienlijk bedrag dat wordt geïnvesteerd, maar dat geeft een indicatie van de toestand van het pand”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “Met redenen heeft dit bestuur bij het opstellen van de meerjarenplanning een nooit eerder geziene investering van 3,6 miljoen euro ingeschreven voor renovatiewerken aan onze sociale huurpanden". De schepen bevestigd dat de verkoop van het pand overwogen werd, maar de staat van het appartement laat een zeer lage opbrengst vermoeden en bij een verkoop verzeilen we in een situatie van mede-eigenaarschap, omdat de stad eigenaar blijft van de onderliggende horecazaak. "Of de invulling al dan niet sociale verhuur wordt, is nog niet uitgemaakt en wordt na de oplevering beslist," aldus de schepen van wonen: "Maar bovenwinkelwonen wordt hiermee gestimuleerd wat mee leidt tot een vitale winkelstraat en een betere sociale controle." “Sociale investeringen moeten ook terecht komen in de sociale huursector. Dat hier geen bevestiging kan komen van een socialistische schepen, een partij van de solidariteit, vinden wij als fractie bijzonder pijnlijk”, reageerde Groen Ieper.