steun voor Palestina

08 Juni 2021

steun voor Palestina

Tijdens de voorbije gemeenteraad kwam Groen tussen rond de aanhoudende conflicten tussen de Israëlische staat en Hamas, met destructieve gevolgen voor de Palestijnse burgers. Daarbij riep raadslid Sam Vancayseele op om een schrijven te richten naar de hogere overheden en financiële steun te bieden aan de Palestijnse burgers. Burgemeester Emmily Talpe gaf aan dat er vanuit het bestuur een schrijven zal worden gericht naar de hogere overheden om onze expliciete steun te uiten bij de resolutie zoals aangenomen in het Vlaams parlement en daar uitvoering aan te geven. "Ik kan u die resolutie nog even bezorgen maar u zult zien dat die alle aspecten bevat: veroordelen geweld, respect voor de mensenrechten, staken vijandelijkheden, een oplossing zoeken voor de legitieme verwachtingen van beide partijen, oproep aan de EU om een actieve bemiddelende rol te spelen," aldus de Ieperse burgemeester. Schepen Despeghel wist te vertellen dat op de Noord-Zuid raad van 25 mei en bekrachtigd op het schepencollege van 31 mei werd beslist om 2.500 euro noodhulp te schenken aan “Union of Health Work Committees”. "Deze hulporganisatie werkte tijdens de luchtaanvallen in de frontlinie waar ze mensen die dringende medische hulp nodig hadden opvingen in hun Al-Awad ziekenhuis en andere plaatselijke gezondheidscentra," verduidelijkt de schepen.