Bewonersvergadering Brielen van WukmetIeper groot succes

10 Mei 2019

Bewonersvergadering Brielen van WukmetIeper groot succes

Er beweegt wat in Brielen, zoveel is na gisteren wel duidelijk. Enkele maanden geleden trokken de bewoners aan de alarmbel in verband met verschillende dossiers. De leefbaarheid van de dorpskern, het sukkelstraatje, de omgeving van het voetbalplein, de verkeersdrukte of de verkeersveiligheid, het zijn bekommernissen die gisteren op de bewonersvergadering nog eens onder de aandacht werden gebracht. "WukmetIeper hoopt de druk naar het Agentschap Wegen & Verkeer op te voeren, zodat er eindelijk actie kan worden ondernomen." Een 80-tal Brielenaars zakten af naar CC Den Briel om mee na te denken over de problemen van en oplossingen voor het dorp. Na een korte introductie door de trekker van WukmetIeper, Jordy Sabels, werd er een inspraakronde georganiseerd en werden alle bemerkingen genoteerd. "Deze bemerkingen worden nu allemaal verwerkt en aan het stadsbestuur overgedragen op de gemeenteraad van 3 juni", vertelt Jordy. "WukmetIeper hoopt dat dit document, samen met een online petitie, de druk naar het Agentschap Wegen & Verkeer kan opvoeren en er eindelijk actie kan ondernomen worden." De fietssugestiestroken die zullen worden geschilderd zullen vanaf 20 mei vinden de Brielenaars geen oplossing. De bewonersvergadering was het er unaniem over eens dat de verkeersveiligheid vooral moet worden bekomen door de snelheid beperken en controleren. Dit door extra visualisatie via snelheidsborden, stevigere flitscontroles en het allerliefst een permanente trajectcontrole over de gehele dorpskern. "Er zal doorgezet worden, dat is zeker." "Het burgeriniatief startte op de koffie bij Nancy & Geert en groeit met elke stap die gezet wordt verder aan. Er zal doorgezet worden, dat is zeker.", klinkt het vastberaden. Er zullen in de komende weken nog acties volgen tot het Agentschap Wegen & Verkeer van Brielen een prioriteit maakt. "Dit is dan ook een oproep naar het stadsbestuur om de krachten te bundelen en samen met de burger de druk op te voeren. Daarnaast kunnen ook nog heel wat mensen de petitie ondertekenen op https://www.groenieper.be/petitie_brielen om de druk mee op te voeren", besluit Jordy. Iedereen die het dorp een warm hart toedraagt kan tekenen, niet enkel de inwoners zelf.