Wie gelooft die mensen nog?

15 Oktober 2023

Wie gelooft die mensen nog?

Kiezen voor ‘minder doorgaand verkeer’ op de Grote Markt getuigt trouwens van een visie die mikt op ‘een beetje’. Groen Ieper wil daarin doortastender zijn. 

Het is zover. De verkiezingspropaganda komt eraan. En daarmee ook: de misleiding van de burgers.

Ik ben dus op mijn hoede 
voor de onhaalbare voorstellen, loze beloftes voor de ondoordachte keuzes, kunst en vliegwerk 
voor compromissen en halfslachtige resultaten 
en vooral voor de toekomst van ‘mijn geliefde stad Ieper’. 

Ik krijg een folder van de cd&v in de bus. Waarom niet van de stadslijst?

Ze pakken uit met een idyllisch groen plaatje van ‘de Grote Markt van morgen’. Is het niet diezelfde toekomstige coalitiepartner van de stadslijst die enkele weken geleden zich akkoord verklaart met een ondergrondse parking als één van hun tien programmapunten? Dan is die vergroening zeker niet voor morgen. Heel waarschijnlijk is nu al beslist dat die parking er niet komt. Gelukkig maar zou ik zeggen maar dan moet het wel van de lijst. Toen waren ze nog met negen. En als de ene partij geen parking krijgt, gunnen ze dan de andere partij wel een radicale groene markt? Het compromis parking-vergroening kan dus opnieuw stilstand veroorzaken.

Het plaatje zelf getuigt van amateurisme, beetje knip- en plakwerk. Of het is het resultaat van een nog niet grondig voorbereid plan. Dat de Grote Markt dringend moet hertekend worden, is zeker een speerpunt van Groen Ieper. Laten we hopen dat er samenwerking komt met alle expertise die voor handen is. Op dit moment is er blijkbaar nog geen interesse voor om zich zo breed mogelijk te laten informeren. Op 29 september was er de lezing van Nick Balthazar in Ieper. Het schepencollege en ook cd&v waren de grote afwezigen. Raar toch. Onbegrijpelijk dat de stadslijst – of is het de cd&v- zich op de kaart wil zetten als partij die de milieu- en klimaatuitdagingen aanpakt en dan niet de moeite doet te komen luisteren naar iemand met zoveel kennis van zaken.

Waar liggen hun prioriteiten? De markt mooier maken met een beetje groen? Minder doorgaand verkeer? Het klinkt veelbelovend maar de compromissen hangen al in de lucht. Groen Ieper kiest voor een radicale aanpak die rekening
houdt met kinderen en ouderen, met burgers en toeristen, maatschappelijke noden, klimaatveranderingen, met een totaalplaatje dat de Grote Markt niet los ziet van De Leet, het Hamiltonpark, de esplanade, de haven. Wat heeft deze stad nodig in deze en toekomstige tijd? Het is het geheel van onze beschikbare ruimtes en mogelijkheden die moet bekeken worden en afgestemd op elkaar. De Leet is een gemiste kans. Zoveel is duidelijk. Het is dus moeilijk te geloven dat we nu ineens een groen- en progressief denkend beleid krijgen. Ik vrees dus opnieuw een halfslachtigheid waarin geprobeerd wordt iedereen – en dus niemand- tevreden te houden.

Kiezen voor ‘minder doorgaand verkeer’ op de Grote Markt getuigt trouwens van een visie die mikt op ‘een beetje’. Groen Ieper wil daarin doortastender zijn. Geen autoverkeer op de markt. Geen geparkeerde auto’s op de markt. Wel ervoor zorgen dat er mogelijkheid is om (op bepaalde uren) leveringen te doen, om mindervalide mensen ter plaatse te brengen, om ziekenwagens door te laten. Alweer lijkt het erop dat we de ‘5 minuutjes politieke moed’ zullen missen om af te stappen van het idee dat we ‘de shop en go’ moeten uitbreiden om te winkelen. Het volstaat denk ik om voldoende gehandicaptenparkings te voorzien voor wie dat echt en terecht nodig heeft.

Ja dus, de propaganda roept vragen op. Het is duidelijk dat er misleidende taal wordt gebruikt en we op onze hoede moeten zijn. Groen Ieper doet geen beloftes maar werkt aan een programma met haalbare en betaalbare voorstellen. Enkele daarvan zijn breekpunten: mobiliteit, vergroening, diensten terug naar het centrum. Andere punten leggen we in de weegschaal. Onder het motto: beter 1 vogel in de hand dan tien in de lucht.

Riane Malfait
Voorzitter Groen Ieper